Simma sommarform 27.02.2015


Vasa simhall är med i riksomfattande kampanj Simma Sommarform. I mars deltar 97 simhallar från hela landet i kampanjen. Kampanjen har egna serier för konditionssimmarna och vattenlöparna/vattengymnasterna. Kampanjens huvudmål är att utmana och utveckla simkonditionen och simtekniken. Läs mera

Smedsbyvägens provtagningspunkt håller stängt 27.2 27.02.2015


Provtagningen på Smedsbyvägens laboratorium flyttar tillbaka till sin tidigare plats i samma byggnad. Från och med måndagen 2.3 sker provtagningen från nyrenoverade utrymmen. På flyttdagen, fredagen den 27.2, är provtagningen på Smedsbyvägens laboratorium stängd. Läs mera

Anbudsförfarandet för egnahemstomter inleds 26.02.2015


Småhustomter säljs på basis av anbud 27.2.-16.3. Tomterna säljs till högstbjudande. Läs mera

Kom med och kommentera i läroplansbloggen 25.02.2015


Lp 2016 Vasa bloggen har skapats för att få delaktighet i det lokala kommunvisa läroplansarbetet. Syftet är en interaktiv och öppen diskussion där vi alla kan vara med och skapa en gladare och mer uppmuntrande inlärning i Vasa. Läs mera

Välmående och hälsofrämjande evenemang erbjuds till 75 år fyllda Vasabor 25.02.2015


Seniorcentret erbjuder alla, som under året 2015 fyller 75 år, ett Välmående och hälsofrämjande evenemang under tiden 2-4.3. Syftet är förebyggande verksamhet, med inriktning på främjande av välmående, hälsa och trygghet. Läs mera

Gemensam ansökan till yrkesläroanstalter och gymnasier startar 23.02.2015


Gemensam ansökan till yrkes- och gymnasieutbildning som startar hösten 2015 inleds tisdag 24.2. Det finns totalt 1147 nybörjarplatser vid Vasa stads utbildning på andra stadiet. Av dessa finns 787 platser vid Vasa yrkesinstitut, 300 platser vid Vaasan lyseon lukio och 60 platser vid Vasa gymnasium. Läs mera

Kundbetjäning

Samserviceenhet Vasa
Medborgarinfo
Biblioteksgatan 13, Vasa

tfn (06) 325 1550

Öppettider  I  Karta I www-sidan

 

Samserviceenhet Lillkyro

Lillkyrovägen 11, Lillkyro

tfn (06) 325 8400

Öppettider I Karta I www-sidan


Frågor och svar om stadens service på nätet.
Gå till Medborgarkiosken >>

 

Respons till staden? Gå till responssidan >>

Kontaktuppgifter

Växeln: 06 325 1111

Besökadress:
Vasaesplanaden 10

Registratur:
PB 3, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter

Faktureringsadresser
Fo-nummer: 0209602-6

Vädret i Vasa

Vasa stad

Växeln: 06-325 1111

Adress: Vasaesplanaden 10, VASA

Postadresser:

Stadens allmänna postadress:
PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:
PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsovårdsverkets postadress:
PB 241, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter