Sommarjobbare: Gärna skulle jag jobba längre här i huset 26.01.2015


Många av de ungdomar som har haft sommarjobb hos Vasa stad kunde föreställa sig att arbeta för staden också i framtiden. Det här och andra positiva tankar framkom av en elektronisk enkät som staden genomförde. Sommarjobben år 2015 kan sökas från 2 februari. Läs mera

Vinterunderhåll i Vasa 30.01.2015


Staden har ansvaret för vinterunderhållet av de körbanor som hör till det kommunala gatunätet, lättrafiklederna och de allmänna parkeringsområdena. Fastighetsägarna bär ansvar för underhållet av trottoarerna. Läs mera

Vasas arbetslöshetsgrad är låg jämfört med övriga Finland 30.01.2015


Bland de 20 största städerna är Vasas arbetslöshetsgrad tredje lägst. Bara Borgå och Esbo ligger före. Läs mera

Morgonkaffebjudning: Hur ska jag göra då jag vill erbjuda staden mina produkter och tjänster? 30.01.2015


Det kan kännas arbetsamt att gå igenom stadens anbudsförfrågningar. Upphandlingarna styrs emellertid av upphandlingslagen och de ska uppgöras i en viss form. Vasa stad och Vasa Företagare ordnar en morgonkaffebjudning 19.2, där stadens upphandlingschef berättar hur anbudsförfrågningarna riktigt ska tolkas. Läs mera

Ansökan till språkbad på svenska & undervisning på engelska inom småbarnfostran 28.01.2015


Barn födda år 2010 som är bosatta i Vasa kan ansöka till språkbadsundervisning. Dagvårdsplatser inom undervisning på främmande språk (engelska) kan ansökas vid Vaasa English Playschool för barn födda år 2010 (5-åringar). Ansökningstiden börjar 30.1.2015 och ansökningarna ska inlämnas senast 11.2.2015. Läs mera

Vasaregionen.fi har öppnats 26.01.2015


Vasaregionen är nu mer tillgänglig på nätet än någonsin tidigare: idag har man lanserat portalen Vasaregionen.fi. Under Vasaregionen.fi kan man hitta innehåll som tidigare funnits spridda. Till exempel EnergyVaasa och ShoppingVaasa samt nätsidorna som presenterar regionens studiemöjligheter finns numera samlade under en och samma domän. Portalen presenterar den förnyade Vasaregionens evenemangskalender, användarnas egna TOP5-listor, kartservice och tidningen Vaasan Ikkunas Ros & Ris -spalten. Läs mera

Kundbetjäning

Samserviceenhet Vasa
Medborgarinfo
Biblioteksgatan 13, Vasa

tfn (06) 325 1550

Öppettider  I  Karta I www-sidan

 

Samserviceenhet Lillkyro

Lillkyrovägen 11, Lillkyro

tfn (06) 325 8400

Öppettider I Karta I www-sidan


Frågor och svar om stadens service på nätet.
Gå till Medborgarkiosken >>

 

Respons till staden? Gå till responssidan >>

Kontaktuppgifter

Växeln: 06 325 1111

Besökadress:
Vasaesplanaden 10

Registratur:
PB 3, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter

Faktureringsadresser
Fo-nummer: 0209602-6

Vädret i Vasa

Vasa stad

Växeln: 06-325 1111

Adress: Vasaesplanaden 10, VASA

Postadresser:

Stadens allmänna postadress:
PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:
PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsovårdsverkets postadress:
PB 241, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter