Välkommen till skolan! 05.08.2014


De svenskspråkiga skolorna inom Vasa stads grundläggande utbildning inleder läsåret 2014-2015 tisdagen den 12 augusti 2014 kl 9.00, om inte andra klockslag meddelats från den enskilda skolan. Borgaregatans skola börjar kl 8.15. De finskspråkiga skolorna inleder läsåret måndagen den 11 augusti 2014. Läs mera

Staden säljer fastigheter på anbud 18.08.2014


Staden säljer Saarenpää skolfastighet och Merikart kvarnfastighet på basen av anbud. Båda objekten ligger inom f.d. Lillkyro kommuns område. Anbudstiden är 15.8-5.9.2014. Läs mera

Miljövänlig färja för Kvarkentrafiken 05.08.2014


Wärtsilä har utsetts till den partner som ska designa en ny färja som en del i projektet Midway Alignment of the Bothnian Corridor. Designarbetet omfattar både inledande och grunddesign. Färjan designas för trafik mellan Vasa i Finland och Umeå i Sverige över Kvarken i Bottenviken. Läs mera

Två nya busslinjer öppnas i augusti 05.08.2014


Staden har skridit från ord till handling efter att ha fått respons om att kartorna över bussrutterna och tidtabellshäftena är svårlästa. På den nya ruttkartan har linjerna ritats med olika färger för att de tydligt ska skilja sig från varandra. Samma färger finns i tidtabellshäftet. De två nya linjerna som öppnas 11.8 finns med. Läs mera

Kundbetjäning

Samserviceenhet Vasa
Medborgarinfo
Biblioteksgatan 13, Vasa

tfn (06) 325 1550

Öppettider  I  Karta I www-sidan

 

Samserviceenhet Lillkyro

Lillkyrovägen 11, Lillkyro

tfn (06) 325 8400

Öppettider I Karta I www-sidan


Frågor och svar om stadens service på nätet.
Gå till Medborgarkiosken >>

Kontaktuppgifter

Vädret i Vasa

Vasa stad

Växeln: 06-325 1111

Adress: Vasaesplanaden 10, VASA

Postadresser:

Stadens allmänna postadress:
PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:
PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsovårdsverkets postadress:
PB 241, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter