Också efter sparprogrammet har Vasa bra service 29.10.2014


På sitt möte 27.10 behandlade stadsstyrelsen bland annat stadens budget för nästa år, det ekonomiska balanseringsprogrammet, höjning av skattesatser och stadens investeringar. Läs mera

LittFest 6-8.11 31.10.2014


Vasa LittFest Vaasa är en tvåspråkig litteraturfestival som ordnas 6-8.11. Vi har program både för vuxna och barn: dikt och prosa, intervjuer, seminarier, kvällsfester och författarbesök. Festivalevenemang ordnas bland annat på Vasa stadsbibliotek, Vaasa-opisto och Vasa arbis. Läs mera

Vasa stadsorkester 40 år 31.10.2014


I höst har 40 år förflutit sedan Vasa stadsorkester kommunaliserades. Jubileumskonsert ordnas 5.11 i stadshuset. Läs mera

Staden säljer småhustomter på basen av anbud 31.10.2014


Vasa stad säljer småhustomter i Gerby, Bobäck och Yttersundom på basen av anbud. Anbudstiden är 3-17.11. Läs mera

I Vasa utvecklas elektroniska inlärningsmiljöer 29.10.2014


Förutom ekonomiska ärenden diskuterades på stadsstyrelsens möte 27.10 bland annat utvecklingen av skolornas elektroniska inlärningsmiljöer och Huutoniemen koulus utrymmesbehov. Läs mera

Ett gemensamt utlåtande om utkastet till lag om ordnandet av social- och hälsovården 27.10.2014


Social- och hälsovårdsministeriet bad kommunerna om utlåtanden gällande lagarna om ordnandet och verkställigheten av social- och hälsovården före 14.10. Vasa, Åbo, Björneborg, Salo, Raumo och Jakobstad har gett ett gemensamt utlåtande om utkastet till lag. Utlåtandet ingår i varje stads eget utlåtande. Läs mera

Kundbetjäning

Samserviceenhet Vasa
Medborgarinfo
Biblioteksgatan 13, Vasa

tfn (06) 325 1550

Öppettider  I  Karta I www-sidan

 

Samserviceenhet Lillkyro

Lillkyrovägen 11, Lillkyro

tfn (06) 325 8400

Öppettider I Karta I www-sidan


Frågor och svar om stadens service på nätet.
Gå till Medborgarkiosken >>

Kontaktuppgifter

Vädret i Vasa

Vasa stad

Växeln: 06-325 1111

Adress: Vasaesplanaden 10, VASA

Postadresser:

Stadens allmänna postadress:
PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:
PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsovårdsverkets postadress:
PB 241, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter