Arbetsplatser

På sidan Vasa stads lediga arbetsplatser finns information om lediga arbetsplatser inom Vasa stad som kan sökas externt (vänstra menyn). Arbetsplatser som kan sökas internt syns endast i stadens intranet (Työpaikat). Vasa stad har ett elektroniskt rekryteringsprogram, dit stadens ämbetsverk matar in alla lediga arbetsplatser som kan sökas externt. Via rekryteringsprogrammet kan du också lämna in en öppen ansökan till staden. Observera att en öppen ansökan inte beaktas då lediga arbetsplatser publiceras.

Vasa stads lediga arbetsplatser (också de som kan sökas internt) finns till påseende på stadens officiella kungörelsetavla i medborgarinfon i huvudbiblioteket. Den kan man läsa under huvudbibliotekets öppettider.

 

 
Uppdaterad 25.9.2014 Kinnari Jaana

Vasa stad

Växeln: 06-325 1111

Adress: Vasaesplanaden 10, VASA

Postadresser:

Stadens allmänna postadress:
PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:
PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsovårdsverkets postadress:
PB 241, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter