Allmän information om Vasa

VaasaailmastaJJS1netti

Broschyrer 

Allmänn broschyr om Vasa 2015

Vasa Guiden - stadens sevärdheter, evenemang och affärer

Statistik om Vasa och Vasaregionen

 

Promenadguide:

Torgrundan (1,3 km)

Norra strandrutten (2,5 km)


Vasa är en växande stad med över 66 000 invånare och det största ekonomiska centret i Österbotten. Utvecklingen i fråga om både befolkningen och arbetsplatserna har varit mycket gynnsam i Vasa under 2000-talet. Den positiva utvecklingen i Vasa avspeglas i hela Vasaregionen som har ca 113 000 invånare.

Den gynnsamma utvecklingen i Vasa och hela regionen har påskyndats av att Vasaregionen har Nordens största koncentration av energikunnande som direkt sysselsätter ca 10 000 personer. De största företagen i energiklustret är Wärtsilä, ABB och Vacon. Till klustret hör totalt fler än 140 företag, och 80 % av produkterna och tjänsterna går till export.

Vasa är en tvåspråkig stad. Av Vasaborna är 70,1 % finskspråkiga och 22,7 % svenskspråkiga. Andelen invånare i staden vilka talar något annat språk är 7,2 %.

Studiemöjligheterna i Vasa är ypperliga. För den som letar efter en studieplats i Vasa finns det många valmöjligheter: sex högskoleenheter i området erbjuder mer än 30 olika examina på finska, svenska eller engelska. Som en av Finlands största studiestäder har Vasa fler än 12 000 högskolestuderande. Inom yrkesutbildningen i Vasa finns det ca 4000 studerande.

Vasa erbjuder utmärkta och mångsidiga boendemöjligheter. I staden kan man bo både urbant och naturnära. Tack vare att staden är relativt liten är tillgängligheten i fråga om arbetsplatser och tjänster utmärkt oberoende av var i staden man bor. På flera bostadsområden är arbetsplatserna och servicen på promenad- eller cykelavstånd.

I Vasa är möjligheterna till fritidssysselsättning bland de bästa. Även havet ligger nära till och erbjuder fantastiska upplevelser året om. Utanför staden breder Kvarkens skärgård ut sig, den klassificerades som världsarv år 2006. I Vasas unika natur häckar över 80 fågelart. Vasa är även en mångsidig kulturstad som erbjuder kultur åt människor i alla åldrar på både finska och svenska.


Välkommen till Vasa!

 


Vasas spökhistorier och legender   namiska_aaveet

 

 
Uppdaterad 8.5.2015 Sopanen Iina

Vasa stad

Växeln: 06-325 1111

Adress: Vasaesplanaden 10, VASA

Postadresser:

Stadens allmänna postadress:
PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:
PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsovårdsverkets postadress:
PB 241, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter