Tekniska sektorn

tiklaspuisto2 

Välkommen till tekniska sektorns webbplats. Tekniska sektorn ansvarar för den tekniska uppbyggnaden och den tekniska servicen i Vasa. När du promenerar på gatan, öppnar vattenkranen eller inandas ren luft utnyttjar du den service som tekniska sektorn erbjuder och använder den miljö som den har tillsyn över. Vi vill på ett positivt sätt medverka till att du har ett bra liv varje dag. Vår verksamhet baserar sig på fortgående förbättring. Ifall du har utvecklingsförslag hoppas vi att du berättar om dem för oss på de här sidorna. Vi hoppas att du trivs på våra sidor och i vår vackra stad!

Markku Järvelä
teknisk direktör

 

Aktuellt


1.12.2014

Tekniska sektorns elektroniskt responssystem

Via Tekniska sektorns responssystem på stadens webbplats kan kommuninvånarna nu ge respons om Tekniska sektorns service i dess helhet direkt till experterna.

 

 

 
Uppdaterad 1.12.2014 Havu Iina Elina

Vasa stad

Växeln: 06-325 1111

Adress: Vasaesplanaden 10, VASA

Postadresser:

Stadens allmänna postadress:
PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:
PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsovårdsverkets postadress:
PB 241, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter