Utkomststöd

OngellaSL

Öppet: må-fr kl. 9-12 och kl. 13–15.30. Du kan lämna ansökningar till vår postlucka om ytterdörren är öppen.


Tidsbeställning
vardagar kl. 9-10.30

• 1-området tfn 040 548 6820 (Brändö, Centrum, Högbacken, Klemetsö, Sandviken, Sunnanvik, Sundom, Vasklot, Vörågatan)

• 2-området tfn 040 567 9352 (Aspnäs, Bobäck, Böle, Drangnäsback, Gamla Vasa, Gamla hamnen, Gerby, Hemstrand, Höstves, Infjärden, Korsnäståget, Lillkyro, Melmo, Orrnäs, Roparnäs, Runsor, Skogsberg, Storviken, Vapenbrödrabyn)

I brådskande ärenden kan jouren kontaktas vardagar kl. 13-15 tfn 06 325 2335

Förfrågningar angående utkomststödsärenden under socialhandledares och förmånshandläggares telefontid måndagar, onsdagar och fredagar kl 11-12 tfn 06 325 1111 (växel)

Av sekretesskäl använder vi inte e-post.

Social- och hälsovårdsverket
Postadress: PB 241, 65101 VASA
Besöksadress: Kyrkoesplanaden 22 B 2:a vån. och Vörågatan 46 2:a vån.

Obs! Utkomststödsenheten flyttar till Handelsesplanaden 8 under tiden 23.3-25.3 Under den tiden koncentreras utkomststödsärenden till Socialcentret (Vörågata 46).


I regel ansöker man om utkomststöd personligen på byrån genom att boka tid på förhand. Man kan också ansöka skriftligen enligt överenskommelse. Första ansökan görs alltid personligen på byrån. Klienterna hänvisas till en socialhandledare enligt områdes- och bokstavsindelning.

En person eller en familj som inte har tillräckliga inkomster eller tillgångar för sin nödvändiga försörjning har rätt till utkomststöd. Var och en är i första hand skyldig att enligt bästa förmåga ta hand om sig själv och sitt eget uppehälle t.ex. genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, med hjälp av andra förmåner som tryggar utkomsten, andra inkomster eller tillgångar, omvårdnad från en sådan persons sida som är försörjningspliktig gentemot honom eller på något annat sätt.

Utkomststöd är en förmån som i sista hand tryggas en persons och familjs nödvändiga försörjning. Före man beviljar utkomststöd utreds sökandens möjligheter att få andra sociala förmåner, så som arbetsmarknadsstöd, bostadsbidrag och studiestöd. Syftet med stödet är att också stöda individen och familjen att klara sig på egen hand. Utkomststödet är också en central förmån som på lagstiftningsnivå garanterar den nödvändiga försörjning som en rättighet för var och en. Lag om utkomststöd

Mera information: Social- och hälsovårdsministeriets nätsidor om utkomststöd 

UTKOMSTSTÖD 2015

ANSÖKNING GÄLLANDE UTKOMSTSTÖD (BLANKETTER) 


BEGRAVNING

Ansökan om bidrag för begravningskostnader

Begravningskostnader (anvisningar till anhöriga)

 

 
Uppdaterad 11.3.2015 Jussila Johanna

Vasa stad

Växeln: 06-325 1111

Adress: Vasaesplanaden 10, VASA

Postadresser:

Stadens allmänna postadress:
PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:
PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsovårdsverkets postadress:
PB 241, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter