Alueellinen kehittäminen

 

Tärkein yhteistyöalue on Vaasanseutu, joka käsittää Vaasan vaasanseutuja Kyrönmaan seutukuntien 9 kuntaa. Yhteistyössä on ollut mukana myös Jurvan kunta, joka liitettiin vuoden 2009 alusta Kurikkaan, sekä osin myös Närpiö, Kristiinankaupunki ja Kaskinen. Seutusopimuksen mukaiseen yhteistyöneuvottelukuntaan kuuluu johtavan tason päättäjiä ja sen työjaostoon seudun kunnallisjohtajat. Käsiteltävänä ovat erilaiset seudulliset yhteistyökysymykset.

Tärkeimpänä asiana tällä hetkellä on kunta- ja palvelurakenneuudistuksen (PARAS –hanke) jatkaminen. Yhteistyöneuvottelukunta johti sen valmistelua. Syksyn 2008 aikana käynnistyi seutusuunnitelman jatkoksi laajamittainen selvitystyö, jossa käsitellään sekä kuntien yhteistyön että kuntaliitoksen mahdollisuuksia. Vaasa osallistuu Suomen Kuntaliiton PARAS- hankkeen seurantatutkimukseen (ARTTU).

PARAS-hankkeeseen liittyen ovat Vaasan, Laihian ja Vähänkyrön kunnat muodostaneet 1.1.2009 käynnistyneen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen. Yhteistyö käsittää myös työterveyshuollon (Vaasan aluetyöterveys) ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät.

Aluekeskusohjelman laadinnasta ja toimeenpanosta vastaa alueen kuntien omistama Vaasanseudun Kehitys Oy (VASEK), joka aloitti toimintansa vuonna 2004. Se osallistuu myös mm. seutustrategian ja alueellisen palvelustrategian laadintaan.

Pohjanmaan liiton ja seudun kuntien kanssa yhteistyönä lakisääteisten suunnitelmien (mm. maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma) lisäksi on laadittu mm. Vaasanseudun aluerakennesuunnitelma (VASU) sekä Vaasanseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (VASELI). Vaasa on Länsi-Suomesta Tampereen ohella mukana Euroopan aluekehitys-rahaston (EAKR) suurten kaupunkiseutujen kehittämisen toimenpideohjelmassa.

Pohjanmaan maakuntien neuvottelukunta, joka koostuu vanhan Vaasan läänin maakunnallisten liittojen (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa) sekä suurimpien kaupunkien edustajista, käsittelee alueen tärkeitä yhteistyö- ja edunvalvontakysymyksiä ja tekee näitä koskevia esityksiä. Vaasan kaupungilla on lisäksi yhteistyöneuvottelukuntia eräiden kaupunkien ja naapurikuntien kanssa.

Kaupunkikehityksen tehtävänä on seurata aluekehitystä ja kaupunkipolitiikkaa, kerätä ja tuottaa niitä koskevaa tietoaineistoa, valmistella aluekehitykseen liittyviä esityksiä ja kannanottoja sekä huolehtia seutuyhteistyöhön liittyvistä valmistelu- ja kehitystehtävistä.

Kaupunki on edustettuna mm. Työ- ja elinkeinoministeriön kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmässä sekä kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmän suurkaupunkijaostossa ja Suomen Kuntaliiton kaupunkipoliittisessa työryhmässä.

 

 

 
Päivitetty 9.1.2012 Leminen Merja

Vaasan kaupunki

Puhelinvaihde: 06-325 1111, Käyntiosoite: Vaasanpuistikko 10, VAASA

Postiosoitteet:

Kaupungin yleinen osoite:
PL 3, 65101 Vaasa

Teknisen toimen osoite:
PL 2, 65101 Vaasa

Sosiaali- ja terveysviraston osoite: PL 241, 65101 Vaasa

Yhteystiedot