Vasa deltar i vanlig ordning i klimatevenemanget Earth Hour 25.03.2015


Vasa stad är också i år med i WWF:s klimatevenemang Earth Hour. Med kampanjen Earth Hour påminns människorna om möjligheterna att påverka miljön med sina val och sin livsföring. Under evenemanget, i år 28.3 kl. 20.30-21.30, släcker människor och sammanslutningar runtom i världen onödig belysning för en timmes tid vid samma tidpunkt. I Vasa släcks en del av belysningen på salutorget och gågatan redan för sjunde gången. Läs mera

32 000 finländare tillfrågas om kommunernas service och beslutsfattande 27.03.2015


Inom de närmaste veckorna får 31 950 medborgare runtom i landet ett enkätformulär där de tillfrågas om sin uppfattning om hemkommunen och om det sätt på vilket saker och ting sköts i kommunen. Samtidigt utreds vad uppgiftslämnarna anser om den kommunala servicen och hur de deltar i kommunens beslutsfattande. Vasa är med i forskningen. Läs mera

Ansökan till klubbverksamhet vid öppna daghem 25.03.2015


Klubbverksamhet för 3-5-åriga barn vid öppna daghem börjar på hösten 2015. Ansökningstiden till klubbverksamhet sker under tiden 23.3-10.4.2015. Ansökningsblanketter kan skrivas ut via webbsidorna eller kan hämtas från verket för fostran och utbildning. Läs mera

Är du intresserad av delta i fosterfamiljsverksamhet? 24.03.2015


Vasa stads serviceområde för barnskydd söker fosterfamiljer. Fosterfamiljer behövs för barn och unga, vars boende i det egna hemmet har blivit omöjligt. Behoven för de placerade barnen och unga är mycket individuella och därför behövs olika typer av fosterfamiljer. Läs mera

Parkplaner för allmänna områden offentligt framlagda 23.03.2015


Grönplaner hålls offentlig framlagda 23.3-6.4 på anslagstavlan i tekniska verkets 3. våning och på nätet. Läs mera

12 000 e-böcker tillgängliga med bibliotekskortet 18.03.2015


Vasa stadsbiblioteks och Fredrikabibliotekens e-bokstjänster har förnyats. I utbudet finns nu både finsk- och svenskspråkig skönlitteratur, men även facklitteratur och ljudböcker. Läs mera

Kundbetjäning

Samserviceenhet Vasa
Medborgarinfo
Biblioteksgatan 13, Vasa

tfn (06) 325 1550

Öppettider  I  Karta I www-sidan

 

Samserviceenhet Lillkyro

Lillkyrovägen 11, Lillkyro

tfn (06) 325 8400

Öppettider I Karta I www-sidan


Frågor och svar om stadens service på nätet.
Gå till Medborgarkiosken >>

 

Respons till staden? Gå till responssidan >>

Kontaktuppgifter

Växeln: 06 325 1111

Besökadress:
Vasaesplanaden 10

Registratur:
PB 3, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter

Faktureringsadresser
Fo-nummer: 0209602-6

Vädret i Vasa

Vasa stad

Växeln: 06-325 1111

Adress: Vasaesplanaden 10, VASA

Postadresser:

Stadens allmänna postadress:
PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:
PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsovårdsverkets postadress:
PB 241, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter