Vasa stad ber kommuninvånarna ge idéer till energibesparing och ekologiska lösningar 30.03.2014


Avsikten med idéerna är att stöda en hållbar energiförsörjning eller energiindustri, att minska kolavtrycket och luftföroreningarna. Läs mera

Svara på Vasas enkät om missbrukssituation 16.04.2014


Med enkäten kartlägger vi synpunkter på rusmedel, tobak och penningspel hos invånarna i Vasa stad och deras åsikter om metoderna för att minska olägenheterna av rusmedelsanvändning. Läs mera

Dekal som tillåter hundavföringspåsar 15.04.2014


Limma en dekal på sopkärlet och ge de som rastar sina hundar tillstånd att sätta hundavföringspåsen i ditt hushållsavfalls kärl. Läs mera

Avloppssanering på Träskgatan 15-16.4 14.04.2014


Träskgatan (vid Wärtsilä) ska tillfälligt förvandlas till en enkelriktad gata under saneringsarbete. Trafiken är tillåten som enkelriktad från porten av Wärtsilä till korsningen av Träskgatan - Storalånggatan. Trafiken från Vörågatan (till Träskgatan) leds till riktningen av Storalånggatan. På grund av byggplats gäller avvikande trafikreglering fr.o.m. 15.4 kl. 04.00 till 16.4 kl. 06.00. Läs mera

Var med och utveckla arbetet i förskolan och skolan 09.04.2014


Just nu är alla förskolor och skolor i Finland mitt uppe i att utforma en ny läroplan. Den nya läroplanen ska träda i kraft 1.8.2016. Genom att delta i enkäten ger ni ett värdefullt bidrag till skolornas och förskolornas läroplansarbete. Läs mera

Rabatt för studerande på bussbiljetterna året runt 04.04.2014


Rabatt för studerande på serie- och månadsbiljetterna beviljas året runt fr.o.m. 2.4. Läs mera

Kundbetjäning

Samserviceenhet Vasa
Medborgarinfo
Biblioteksgatan 13, Vasa

tfn (06) 325 1550

Öppettider  I  Karta I www-sidan

 

Samserviceenhet Lillkyro

Lillkyrovägen 11, Lillkyro

tfn (06) 325 8400

Öppettider I Karta I www-sidan


Frågor och svar om stadens service på nätet.
Gå till Medborgarkiosken >>

Kontaktuppgifter

Vädret i Vasa

Vasa stad

Växeln: 06-325 1111

Adress: Vasaesplanaden 10, VASA

Postadresser:

Stadens allmänna postadress:
PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:
PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsovårdsverkets postadress:
PB 241, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter