Simma sommarform 27.02.2015


Vasa simhall är med i riksomfattande kampanj Simma Sommarform. I mars deltar 97 simhallar från hela landet i kampanjen. Kampanjen har egna serier för konditionssimmarna och vattenlöparna/vattengymnasterna. Kampanjens huvudmål är att utmana och utveckla simkonditionen och simtekniken. Läs mera

Anbudsförfarandet för egnahemstomter inleds 26.02.2015


Småhustomter säljs på basis av anbud 27.2.-16.3. Tomterna säljs till högstbjudande. Läs mera

Kom med och kommentera i läroplansbloggen 25.02.2015


Lp 2016 Vasa bloggen har skapats för att få delaktighet i det lokala kommunvisa läroplansarbetet. Syftet är en interaktiv och öppen diskussion där vi alla kan vara med och skapa en gladare och mer uppmuntrande inlärning i Vasa. Läs mera

Välmående och hälsofrämjande evenemang erbjuds till 75 år fyllda Vasabor 25.02.2015


Seniorcentret erbjuder alla, som under året 2015 fyller 75 år, ett Välmående och hälsofrämjande evenemang under tiden 2-4.3. Syftet är förebyggande verksamhet, med inriktning på främjande av välmående, hälsa och trygghet. Läs mera

Vasa stads understöd 2015 12.01.2015


Fritidsnämnden beviljar verksamhetsunderstöd till ungdoms- och idrottsföreningar. Ansökningstiden går ut 27.3.2015 kl. 15.00. Andra undersöktider har redan gått ut. Läs mera

Kundbetjäning

Samserviceenhet Vasa
Medborgarinfo
Biblioteksgatan 13, Vasa

tfn (06) 325 1550

Öppettider  I  Karta I www-sidan

 

Samserviceenhet Lillkyro

Lillkyrovägen 11, Lillkyro

tfn (06) 325 8400

Öppettider I Karta I www-sidan


Frågor och svar om stadens service på nätet.
Gå till Medborgarkiosken >>

 

Respons till staden? Gå till responssidan >>

Kontaktuppgifter

Växeln: 06 325 1111

Besökadress:
Vasaesplanaden 10

Registratur:
PB 3, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter

Faktureringsadresser
Fo-nummer: 0209602-6

Vädret i Vasa

Vasa stad

Växeln: 06-325 1111

Adress: Vasaesplanaden 10, VASA

Postadresser:

Stadens allmänna postadress:
PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:
PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsovårdsverkets postadress:
PB 241, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter