Bibliotekstjänster

I det inledande skedet av kommunsammanslagningen pågår ett övergångsskede inom Vasas och Lillkyros bibliotek, under vilket två olika bibliotekssystem används. På grund av detta är också två olika bibliotekskort och webbibliotek i användning under övergångsskedet.

 

CSL-logo sveVasas webbibliotek: http://bibliotek.vasa.fi
(materialsökning, förnyande och reserveringar)

I webbiblioteket hittar du också öppettider och kontaktuppgifter för Vasas biblioteksenheter. Där finns också information om servicen och om vad som är på gång.

Lillkyros webbibliotek: http://lakia.verkkokirjasto.fi
(materialsökning, förnyande och reserveringar)

Allmänt om bibliotekstjänsterna efter kommunsammanslagningen

Både i Lillkyro och Vasa kommer biblioteksservicens verksamhetsställen, öppettider och annan service att vara oförändrad.

Webbiblioteket

Två olika webbibliotek är i användning, där materialsökningar och reserveringar görs och lån förnyas. Till båda webbiblioteken kommer du via adressen www.vasa.fi/bibliotek.

Om du vill söka material som finns i Vasas bibliotek eller förnya till exempel böcker som du lånat från Vasa huvudbibliotek, måste du göra det i Vasas webbibliotek. Om du vill söka material som finns i Lillkyros bibliotek eller förnya till exempel böcker som du lånat från Lillkyro huvudbibliotek, måste du göra det i Lillkyros webbibliotek.

Lån

På Vasa stadsbiblioteks verksamhetsställen (huvudbiblioteket, fem närbibliotek samt bokbussen) sker utlåningen med Vasa stadsbiblioteks bibliotekskort. På Lillkyro biblioteks verksamhetsställen (huvudbiblioteket, Merikart och Tervajoki) sker utlåningen med Lillkyros bibliotekskort.

Om en kund vid Lillkyros bibliotek vill låna material från Vasas bibliotek, kan kunden skaffa Vasas bibliotekskort och låna på det normalt på Vasa stadsbiblioteks verksamhetsställen.

Förnyande

Förnyande av biblioteksmaterial och reserveringar sköts alltid vid det bibliotek, där materialet har lånats.

Material som lånats från Vasa stadsbiblioteks verksamhetsställen kan förnyas bara via Vasa stadsbiblioteks verksamhetsställen eller Vasas webbibliotek. Material som lånats från Lillkyro biblioteks verksamhetsställen kan förnyas bara via Lillkyro biblioteks verksamhetsställen eller Lillkyros webbibliotek.

I övergångsskedet måste lånen alltså förnyas och förfallodagarna kontrolleras i två olika system.

Återlämning av material

Biblioteksmaterial kan återlämnas till vilket verksamhetsställe som helst. Till exempel en bok som lånats från biblioteket i Merikart kan återlämnas till Vasa huvudbibliotek och tvärtom.

Regler och avgifter

Användningsreglerna och avgifterna i biblioteken i Vasa och Lillkyro förenhetligas.

 

Uppdaterad 29.4.2013 Saari Susanna

Vasa stad

Växeln: 06-325 1111

Adress: Vasaesplanaden 10, VASA

Postadresser:

Stadens allmänna postadress:
PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:
PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsovårdsverkets postadress:
PB 241, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter