Vasa-Lillkyro kommunsammanslagning

Vasas vapen

 

Lillkyro blev ett av Vasas bostadsområden 1.1.2013


Sammanslagningsstyrelsen avslutade sin verksamhet i och med mötet 5.11.2012.

Efter kommunalvalet 2012 (28.10.2012) höll den nya kommunens fullmäktige sitt första möte 12.11.2012.


Statsrådet godkände kommunsammanslagningen mellan Vasa och Lillkyro 14.6.2012

Officiellt beslut om kommunsammanslagningen, anlänt till båda kommunerna 26.6.2012


Föredragningslistor och protokoll


 ARTTU - programmet för utvärdering strukturreformen

Kommunreformen 


Hänt före sammanslagningsstyrelsen valdes:

Kommunindelningslagen

Ti 5.7.2011 besökte representanter från Vasa och Lillkyro kommunministern Henna Virkkunen.

27.6.2011 godkände båda - Vasa och Lillkyro - sammanslagningsavtalet.

15.12.2011 framlade kommunindelningsutredare Harry Bondas, som utnämnts av kommunministern, utgående från sin utredning ett förslag i ärendet om kommunsammanslagningen mellan kommunerna - Vasa och Lillkyro – som inte har någon gemensam gräns.

Harry Bondas: Slutrapport och bilagorna:
Sammanslagningsavtal mellan Vasa och Lillkyro + Investerings- och utvecklingsprogram (fullmäktige 27.6.2011)
Kommunstrukturutredning för Vasa och Lillkyro (fullmäktige 27.6.2011)

Vasas och Lillkyros fullmäktigeförsamlingar godkände Bondas-rapporten 30.1.2012 och kommunfusionen träder i kraft 1.1.2013. Medlemmarna och ersättare till den tillfälliga sammanslagninsstyrelsen valdes.

 

 infomerikaarto

 

 
Uppdaterad 12.9.2014 Leminen Merja

Vasa stad

Växeln: 06-325 1111

Adress: Vasaesplanaden 10, VASA

Postadresser:

Stadens allmänna postadress:
PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:
PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsovårdsverkets postadress:
PB 241, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter