Aktuellt

 

Öppettider under sommaren 2014 inom social- och hälsovårdsverket

Se alla tider

 

Det händer inom hem- och anstaltvården

Berghemmet ändras från inledningen av juni från ett servicehus till ett pensionärshus och ansvaret övergår samtidigt till hemvården.

Det nya servicehuset Hemstrand (adr. Andvägen 12, Vasa), med 60 platser för personer med minnesstörningar, tas i bruk 2.6.2014. Kirsi Vapaavuori-Koskela fungerar som chef för Hemstrand.

Under juni stängs avdelningarna B och D i stadssjukhuset.
Alla förändringar och flyttningar genomförs före midsommar.

 

Innehåll för seniorernas liv genom Aktiverande-TV® -service

I Aktiverande-TV®´s slutseminarium (Berggatan 2-4, festsalen) den 20.5. kl. 13 presenteras servicemodellen. Aktiverande-TV® är Vasa stads, Vasa Yrkeshögskolas och Yrkeshögskolan Novias treåriga (1.4.2011-31.3.2014) samarbetsprojekt inom teknologi för seniorer och deras närstående. Servicen innehåller videobiblioteket, grupprum för interaktiva program, personligt rum för videodiskussion och direktsändningar.
Mera information

 

Nya elektroniska tjänster inom tandvården är i bruk

Nya elektroniska tjänster: Sms-påminnelse, Medborgarens tidsbokning och eFörhandsinformation mm. minskar antalet uteblivanden från mottagningar, ger möjlighet att påverka bokningen av tider samt förbättrar kvaliteten i vården.
www.vasa.fi/tandvard

 

Enkät om missbrukssituation

Enkäten är stängd. Tack för svar!

 

Hemrehabiliteringsenhet

Avdelning G har blivit från början av år 2014 en hemrehabiliteringsenhet inom hemvården. Det finns 21 platser på enheten. Klienterna har egna rum och möjlighet att använda motionssalen samt fysioterapeutens och vårdpersonalens tjänster. Läs mera

 

Social- och hälsovårdverkets öppna anbudsförfrågningar

Öppna anbudsförfrågningar  

 

 

 
Uppdaterad 4.6.2014 Jussila Johanna

Vasa stad

Växeln: 06-325 1111

Adress: Vasaesplanaden 10, VASA

Postadresser:

Stadens allmänna postadress:
PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:
PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsovårdsverkets postadress:
PB 241, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter