Aktuellt

 

Seniorcentrets verksamhet på Smedsbyvägen flyttar

Seniorcentrets verksamhet på Smedsbyvägen 14 – 16 flyttar temporärt till lokaliteterna för tidigare avdelning D. De nya temporära lokaliteterna finns i samma byggnad. Ingång sker genom Dammbrunngårdens huvuddörr. Flytten sker i olika skeden under tiden 25.8 - 31.8.2014.

Det strävas till att servicen sköts utan avbrott under den tid flytten pågår. Telefonnumren är de samma som tidigare. Det uppskattas att verksamheten sker i dessa temporära utrymmen fram till slutet av året.

I Seniorcentrets verksamhet på Smedsbyvägen 14 – 16 ingår:
minnespolikliniken, socialarbete för åldringar, SAS-verksamheten, utdelning av vårdmaterial, dagverksamhet, badservice och frisersalong.

 

Rekryteringen har flyttat

Den gemensamma rekryteringspunkten för social- och hälsovårdsverket samt verket för fostran och utbildning har flyttat. Den nya adressen är Hovrättsesplanaden 7 D. Ingång via brandgatan. 

 

I hälsovetenskapsdagar i Österbotten 18-19.9.2014

De första österbottniska hälsovetenskapsdagarna är ett evenemang där inbjudna håller presentationer, forskarna har egna framföranden i olika sessioner och posterträffar. Målgruppen är utbildare inom hälsovetenskapsområdet, professionella, forskare och studerande från social- och hälsovårdsbranschen samt övriga som är intresserade av forskning och utveckling.

Dagarna ordnas i Vasa. Som värd för dagarna fungerar projektet för Vasa undervisningshälsocentral tillsammans med sina samarbetsparter. Kongressen är tvåspråkig. Anmälningar senast den 28.8 Läs mera

 

Det händer inom hem- och anstaltvården

Berghemmet ändras från inledningen av juni från ett servicehus till ett pensionärshus och ansvaret övergår samtidigt till hemvården.

Det nya servicehuset Hemstrand (adr. Andvägen 12, Vasa), med 60 platser för personer med minnesstörningar, tas i bruk 2.6.2014. Kirsi Vapaavuori-Koskela fungerar som chef för Hemstrand.

Under juni stängs avdelningarna B och D i stadssjukhuset.
Alla förändringar och flyttningar genomförs före midsommar.

 

Social- och hälsovårdverkets öppna anbudsförfrågningar

Öppna anbudsförfrågningar  

 

 

 
Uppdaterad 28.8.2014 Jussila Johanna

Vasa stad

Växeln: 06-325 1111

Adress: Vasaesplanaden 10, VASA

Postadresser:

Stadens allmänna postadress:
PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:
PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsovårdsverkets postadress:
PB 241, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter