Barn och ungdom

 leipuripoika pakattu

På de här sidorna finns det information om service för barn och ungdomar i Vasa.

Du får information om bland annat

- dagvården och lekparkverksamheten, förskoleundervisningen och skolorna

- den grundläggande konstundervisningen

- idrottsmöjligheterna(www.vasa.fi/idrott)

- ungdomskulturen och ungdomslokalerna.

 

 

 
Uppdaterad 16.1.2012 Kannasto Katri

Vasa stad

Växeln: 06-325 1111

Adress: Vasaesplanaden 10, VASA

Postadresser:

Stadens allmänna postadress:
PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:
PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsovårdsverkets postadress:
PB 241, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter