Lastensuojelurahaston sääntö

1 §                    
Lastensuojelurahastoon on Vaasan kaupunginvaltuuston
maaliskuun 2. päivänä 1992 tekemän päätöksen mukaisesti
liitetty seuraavat rahastot:                    
                    
1. Malmön käsityöläisyhdistyksen rahasto                    
                     
2. Jaakko ja Liisa Hedgrenin rahastosta                    
                     
3. Brita Lisa Hindersin rahasto                    
                     
4. Signe Nedergårdin rahasto                    
                     
5. Rosenbergin rahasto                    
                    
Rahastojen pääoma oli 1.1.1991 yhteensä 602 795,55 mk (101.382,93 €).                    
                    
                    
2 §                    
Rahastoa kartutetaan                    
                    
1. rahaston varojen tuottamilla koroilla, sekä                    
                     
2. uusilla, tätä tarkoitusta varten kaupungille
mahdollisesti lahjoitetuilla varoilla.                    
                    
                    
3 §                    
Korkotuloista annetaan vuosittain enintään 4/5
sosiaalitoimen käytettäväksi lahjoitusmääräysten mukaisesti
lastensuojelun tarpeessa oleville lapsille ja nuorille.
Rahaston käytöstä päättää sosiaalijohtaja.                    
                    
                    
4 §                    
Rahaston kirjanpidon ja varojen sijoituksen hoitaa
talousvirasto.

 
Päivitetty 9.10.2003

Vaasan kaupunki

Puhelinvaihde: 06-325 1111, Käyntiosoite: Vaasanpuistikko 10, VAASA

Postiosoitteet:

Kaupungin yleinen osoite:
PL 3, 65101 Vaasa

Teknisen toimen osoite:
PL 2, 65101 Vaasa

Sosiaali- ja terveysviraston osoite: PL 241, 65101 Vaasa

Yhteystiedot