Päivähoitoon hakeminen

 

Päiväkoti- ja perhepäivähoitopaikkoja voi hakea ympäri vuoden. Ilmoittautumisesta esiopetukseen sekä hausta kielikylpyopetukseen ilmoitetaan tammikuussa paikallisissa lehdissä sekä internet-sivuillamme.

Päivähoitohakemus tulee täyttää ja jättää viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon toivottua alkamisajankohtaa. Mikäli päivähoidon tarve ei ole ennakoitavissa ja hoitopaikan äkillinen tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai muusta koulutuksesta, tulee hakemus täyttää ja toimittaa mahdollisimman pian, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen hoidon alkua.

Huom! Huomioithan, että hakemus on voimassa yhden (1) vuoden hakemuksen jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja päivähoitoon hakemisesta voi kysyä varhaiskasvatuksen palvelupäälliköiltä, ks. varhaiskasvatuksen asiakaspalvelu.

Päivähoitohakemuksen voi täyttää ja lähettää sähköisesti.
Täytä sähköinen päivähoitohakemus.

Mikäli sähköisessä asioinnissa ilmenee ongelmia, voit ottaa yhteyttä palvelupäällikkö Merja Martiniin, p. 06 325 3124 tai merja.martin(at)vaasa.fi. Palautetta voi antaa myös alla olevan linkin kautta.
Palaute

Hakulomakkeita saa Vaasan kaupungin internet-sivuilta (Lapset & nuoret/Lomakkeet), kaikista päiväkodeista, perhepäivähoidonohjaajien toimipisteistä sekä kasvatus- ja opetusvirastosta.

Hakemus jätetään siihen päiväkotiin tai sen alueen perhepäivähoidonohjaajalle, johon lasta ensisijaisesti haetaan tai kasvatus- ja opetusvirastoon varhaiskasvatusosastolle, Vaasanpuistikko 16, 7. krs, 65100 Vaasa (avoinna ma-pe klo 9-15).

Päiväkotien toiminnasta voi kysyä kunkin päiväkodin johtajalta (päiväkodit aakkosittain) ja perhepäivähoidosta kunkin alueen perhepäivähoidonohjaajalta (perhepäivähoidonohjaajat).

Leikkitoimintaan ja avoimiin päiväkoteihin ilmoittautuminen tapahtuu suoraan ao. puiston henkilökunnalle.

 

 

 

 

 
Päivitetty 2.3.2015 Kannasto Katri

Vaasan kaupunki

Puhelinvaihde: 06-325 1111, Käyntiosoite: Vaasanpuistikko 10, VAASA

Postiosoitteet:

Kaupungin yleinen osoite:
PL 3, 65101 Vaasa

Teknisen toimen osoite:
PL 2, 65101 Vaasa

Sosiaali- ja terveysviraston osoite: PL 241, 65101 Vaasa

Yhteystiedot