Socialombud

Socialombudsman Katarina Norrgård


Postadress:
Socialombudsman
PB 241
65101 VASA

Besöksadress: 
Krutkällarvägen 4
65100 VASA

Socialombudsmannen är anträffbar må-fr kl. 8-14, tfn 040 507 9303.
e-post: katarina.norrgard(at)vaasa.fi

 

Enligt lagen skall socialombudsmannen:

  1. ge klienten råd i frågor som gäller tillämpningen av lag
  2. hjälpa klienten med att göra anmärkningar om det sätt som klienten har blivit bemött på inom socialvården enligt 23 § 1 mom.
  3. informera om klientens rättigheter
  4. också i övrigt arbeta för att främja klientens rättigheter och för att dessa skall bli tillgodosedda
  5. följa hur klienternas rättigheter och ställning utvecklas i kommunen och årligen avge en redogörelse för detta till kommunstyrelsen

Från den enskilda medborgarens synpunkt är socialombudsmannen närmast en rådgivare. Socialombudsmannen kan hjälpa klienter till exempel genom att utreda lagstiftningens innehåll, berätta om myndigheternas praxis, ge råd om vilken myndighet klienten bör vända sig till i ett visst ärende och ge råd om hur man skall söka ändring i ett beslut. Socialombudsmannen har inte rätt att fatta beslut i praktiska ärenden och kan därför inte ändra en socialarbetares beslut.

Enligt 24 § i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården skall varje kommun ha en socialombudsman, som har till uppgift att hjälpa socialvårdens klienter i frågor som rör deras rättigheter.

 

 
Uppdaterad 14.10.2014 Jussila Johanna

Vasa stad

Växeln: 06-325 1111

Adress: Vasaesplanaden 10, VASA

Postadresser:

Stadens allmänna postadress:
PB 3, 65101 Vasa

Tekniska sektorns postadress:
PB 2, 65101 Vasa

Social- och hälsovårdsverkets postadress:
PB 241, 65101 Vasa

Kontaktuppgifter