Olet täällä

27.3.2017 - 12:54
Hankkeen tavoitteena on Ristinummen ja Vähänkyrön alueilla asuvien syrjäytymisvaarassa olevien työttömien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn parantaminen tarjoamalla heille osallistumismahdollisuuksia. Hankkeen budjetti on 680 000 euroa, josta ESR-rahoituksen osuus 75 %. Vaasan kaupungin osuus hankkeessa on 470 000 euroa. Hankkeeseen osallistuu kaupungin lisäksi kolme yhdistystä ja kaksi seurakuntaa yhteensä 210 000 euron osuudella. Hanke kestää 1.5.2017–30.4.2020.
27.3.2017 - 12:28
Vaasan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös osoittaa, että talouden tasapainottamistyö kantaa hedelmää ja tulosparannus vuodesta 2015 oli merkittävä. Vuosi 2016 oli toiminnallisesti onnistunut ja suuriakin hankkeita saatiin etenemään. Menojen ja tulojen tasapainoa pystyttiin parantamaan ja talous on saavuttamassa tasapainon.

Sivut