Olet täällä

Koe Vaasa

Urheiluyläkoulu

Urheiluyläkoulu lukuvuosi 2018-2019

Onkilahden yhtenäiskoulu isäntäkouluna

Vaasanseudun Urheiluakatemiassa Onkilahden yhtenäiskoulu on syksystä 2017 lähtien mukana valtakunnallisessa kokeilussa ja toimii alueemme urheiluyläkouluna, jossa toteutuvat valtakunnalliset urheiluyläkoulukriteerit. Koulussa tulee jatkossa olemaan jokaisella vuosikurssilla oma urheiluluokka (20 oppilasta). Onkilahden yhtenäiskoulu toimii isäntäkouluna, mikä tarkoittaa, että yhteen harjoitustapahtumaan / liikunnan kaksoistuntiin viikossa voi osallistua myös yhteensä 10 oppilasta alueen muista kouluista. Kuljetukset ovat oppilaan omalla vastuulla, niin kuin itsenäinen opiskelukin. Harjoitustapahtumat pidetään Onkilahden yhtenäiskoulun liikuntasalissa, lähialueella tai tietyssä liikuntapaikassa. Harjoitustapahtuma menee todennäköisesti jonkun toisen oppiaineen kanssa päällekkäin.

Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä

Urheilijan polulla nuoruus- ja valintavaiheessa lapsuusvaiheen laatutekijöistä kehittyy huippuvaiheen mahdollistavia menestystekijöitä; innostus kasvaa intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle.

Kaiken lähtökohtana ovat urheilun reilun pelin eettiset periaatteet. Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä mm. ajankäytöllisesti.

Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset yläkoulutoimintaan

Akatemiaohjelman yläkoulutoiminnan sisältösuositukset pohjautuvat Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyön linjauksiin ja monitieteiseen tietoperustaan.

Toimintaa toteutetaan kolmen kokonaisuuden kautta:

  • monipuoliset motoriset taidot ja fyysiset ominaisuudet
  • psyykkiset taidot ja elämäntaidot
  • lajivalmentautuminen

 

Kasva urheilijaksi -kokonaisuus toteutetaan liikunnanopettajien johdolla liikuntatunneilla, seuravalmentajan vetämänä koulupäivän yhteydessä ja terveystiedon ja kotitalouden opettajien opetuksen avulla.

Lue lisää sisältökokonaisuudesta sivulta: www.sport.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiat/ylakoulutoiminta

Valmennuksen sisältö ja harjoitusmäärät

Valmennuksen ja liikuntatuntien sisällöstä vastaavat Onkilahden yhtenäiskoulun liikunnanopettajat Jussi Saari ja Tarja Reini. Heidän avustajanaan toimii Urheiluakatemian toiminnanjohtaja Mikaela Ingberg. Opetuskieli liikunnan kaksoistunnilla, johon osallistuu oppilaita myös muilta kouluilta, on sekä suomi että ruotsi. Motoristen taitojen ja fyysisen ominaisuuksien harjoittelu on toiminnan ydin. Vuosisuunnitelman löydät osoitteesta: www.sport.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiat/ylakoulutoiminta

Urheiluyläkoulun liikuntatunnit ja seurojen lajivalmennus muodostavat kokonaisuuden, jossa harjoituksien kokonaismääräksi tulee 7. luokalla 6 tuntia viikossa (pelkästään liikuntaa) ja 8. ja 9. luokalla 8-10 tuntia viikossa koulupäivän yhteydessä.

Tämä toteutuu 7. luokalla siten, että kuvataide siirretään 8. luokalle ja kasvatetaan urheiluluokalla opiskelevien liikuntatuntien määrää kahdesta kuuteen viikkotuntiin, sekä toteutetaan kasva urheilijaksi oppimissisältöä terveystiedon ja kotitalouden tunneilla. Urheiluluokan viikkotuntimäärä on: 7lk 32 vuosiviikkotuntia, 8lk 32 vvh ja 9lk 33 vvh.

Muuta huomioitavaa

Urheiluyläkoulutoimintaan osallistuminen ei rajoita jatko-opiskelumahdollisuuksia. Oppilaan kaikki valinnaisaineet liittyvät urheiluun ja harjoitteluun. Oppilaan pitää sitoutua toimintaan kolmeksi vuodeksi.

Lisätietoja:

Jens Wallin
Vaasanseudun Urheiluakatemia
050-5355499, jens.wallin@vsua.fi

www.vaasa.fi/urheiluylakoulu 
www.vsua.fi
www.sport.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiat/ylakoulutoiminta