Olet täällä

Koe Vaasa

Urheiluyläkoulu 7-9 lk

LUKUVUOSI 2018-2019:

Onkilahden yhtenäiskoulu on syksystä 2017 lähtien ollut mukana valtakunnallisessa urheiluyläkoulu-kokeilussa, jonka tavoitteena on mahdollistaa urheilijan hyvä päivä. Koulussa on omat urheiluluokat 7. ja 8.luokkalaisille oppilaille. Urheiluluokan oppilasmäärä on 20 oppilasta. Yhteen harjoitustapahtumaan tai liikunnan kaksoistuntiin viikossa voi osallistua myös 10 oppilasta alueen muista kouluista. Kuljetukset ovat opiskelun ohella oppilaan omalla vastuulla. Harjoitukset pidetään Onkilahden yhtenäiskoulun liikuntasalissa, koulun lähialueella tai erikseen ilmoitetussa liikuntapaikassa. Harjoitustapahtumat voivat osua toisen oppiaineen kanssa päällekkäin.

 

Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä

Urheilijan polulla nuoruus- ja valintavaiheessa lapsuusvaiheen laatutekijöistä kehittyy huippuvaiheen mahdollistavia menestystekijöitä; innostus kasvaa intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle. Kaiken lähtökohtana ovat urheilun reilun pelin eettiset periaatteet. Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä mm. ajankäytöllisesti.

 

Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset yläkoulutoiminnassa

Akatemiaohjelman yläkoulutoiminnan sisältösuositukset pohjautuvat Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyön linjauksiin ja monitieteiseen tietoperustaan. Kasva urheilijaksi -kokonaisuus toteutetaan liikunnanopettajien johdolla liikuntatunneilla, seuravalmentajan vetämänä koulupäivän yhteydessä ja terveystiedon ja kotitalouden opettajien opetuksen avulla. Toimintaa toteutetaan kolmen kokonaisuuden kautta:

  • Monipuoliset motoriset taidot ja fyysiset ominaisuudet
  • Psyykkiset taidot ja elämäntaidot
  • Lajivalmentautuminen

 

Lue lisää sisältökokonaisuudesta ja vuosisuunnitelmasta osoitteesta www.sport.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiat/ylakoulutoiminta.

 

Valmennuksen sisältö ja harjoitusmäärät

Valmennuksen ja liikuntatuntien sisällöstä vastaavat Onkilahden yhtenäiskoulun liikunnanopettajat Jussi Saari ja Tarja Reini. Heidän avustajanaan toimii Urheiluakatemian toiminnanjohtaja Mikaela Ingberg. Opetuskieli liikunnan kaksoistunnilla, johon osallistuu oppilaita myös muilta kouluilta, on sekä suomi että ruotsi. Motoristen taitojen ja fyysisen ominaisuuksien harjoittelu on toiminnan ydin. 

  • Urheiluyläkoulun liikuntatunnit ja seurojen lajivalmennus muodostavat kokonaisuuden, jossa harjoituksien kokonaismääräksi tulee 7. luokalla 6 tuntia viikossa (pelkästään liikuntaa) ja 8. ja 9. luokalla 8-10 tuntia viikossa koulupäivän yhteydessä.
  • Tämä toteutuu 7. luokalla siten, että kuvataide siirretään 8. luokalle ja kasvatetaan urheiluluokalla opiskelevien liikuntatuntien määrää kahdesta kuuteen viikkotuntiin, sekä toteutetaan kasva urheilijaksi oppimissisältöä terveystiedon ja kotitalouden tunneilla.
  • Urheiluluokan viikkotuntimäärät ovat: 7-luokkalaisilla 32 vuosiviikkotuntia, 8-luokkalaisilla 32 vvh ja 9-luokkalaisilla 33 vvh.

 

Muuta huomioitavaa

Urheiluyläkoulutoimintaan osallistuminen ei rajoita jatko-opiskelumahdollisuuksia. Oppilaan kaikki valinnaisaineet liittyvät urheiluun ja harjoitteluun. Oppilaan pitää sitoutua toimintaan kolmeksi vuodeksi.

 

Lisätietoja:

Mikaela Ingberg
Vaasanseudun Urheiluakatemia
050-5355 494, mikaela.ingberg@vsua.fi
www.vsua.fi

Elise Hytönen
Onkilahden yhtenäiskoulu / apulaisrehtori
Puh. 040-8228803