Olet täällä

Koe Vaasa

Urheiluyläkoulu

Urheiluyläkoulu lukuvuosi 2017-2018

Vöyrinkaupungin koulussa on syksystä 2017 lähtien 7-luokkalaisille oma urheiluluokka, jossa toteutuvat Suomen Olympiakomitean valtakunnallisen urheiluyläkoulun kriteerit. Toiminta jatkuu seuraavina vuosina myös 8. ja 9. luokkalaisille. Sisältö koostuu koulun liikuntatunneista ja muista oppiaineista, joissa toteutetaan kasva urheilijaksi -opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelma painottuu vahvasti yleisten fyysis-motoristen ominaisuuksien kehittämiseen sekä urheilullisten elämäntapojen omaksumiseen. Urheiluyläkouluun on oma valtakunnallinen soveltuvuuskoe. Urheiluluokalle valitaan vuosittain 20 oppilasta, joidenka lisäksi soveltuvuuskokeen perusteella valitaan yhteensä 10 oppilasta muista Vaasanseudun kouluista. Muiden koulujen opiskelijoilla on osallistumisoikeus yhteen harjoitukseen viikossa, ja näistä järjestelyistä sovitaan erikseen oppilaan koulun kanssa. Kuljetukset ovat oppilaan omalla vastuulla, niin kuin itsenäinen opiskelukin. Harjoitustapahtumat pidetään Vöyrinkaupungin koulun liikuntasalissa, lähialueella tai tietyssä liikuntapaikassa. Harjoitustapahtuma menee todennäköisesti jonkun toisen oppiaineen kanssa päällekkäin.

Haku toimintaan lukuvuodeksi 2017-2018

Alakoulun kuudennella luokalla olevat oppilaat hakevat mukaan hakulomakkeella, 30.1 - 9.2.2017 välisenä aikana.

Toimintaan hakee sekä Vöyrinkaupungin koulun ensi lukuvuoden uudet oppilaat, jotka pyrkivät urheiluluokalle, että muissa yläkouluissa opintoja aloittavat nuoret, jotka haluavat osallistua yhteen harjoitustapahtumaan. Oppilas (huoltaja) saa sähköpostitse kutsun soveltuvuuskokeeseen, joka pidetään keskiviikkona 22.2.2017 klo 9.00 tai 12.00 Vöyrinkaupungin koulun liikuntasalissa ja/tai Vaasan urheiluhallissa (Sepänkyläntie 14-16). Soveltuvuuskokeen perusteella valitaan oppilaita urheiluluokalle ja urheiluluokan toimintaan.

Soveltuvuuskoe

Valtakunnallisen soveltuvuuskokeen sisällöt ja malliesimerkit löydät valtakunnallisilta nettisivuilta. Lajikohtaisia testejä ei suoriteta mutta koulukohtaisena testiosiona pidämme nopeus- ja rytmiikka testin. Nopeustesti (0-4 p.): 50m juoksu, Rytmiikka (0-4 p.): rytmiikkasarja

Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä

Urheilijan polulla nuoruus- ja valintavaiheessa lapsuusvaiheen laatutekijöistä kehittyy huippuvaiheen mahdollistavia menestystekijöitä; innostus kasvaa intohimoksi, monipuolisista liikuntataidoista jalostuvat vahvat lajitaidot, hyvä harjoitettavuus tarkentuu systemaattiseksi harjoitteluksi ja urheilulliset elämäntavat luovat edellytykset terveeksi urheilijaksi kasvulle.

Kaiken lähtökohtana ovat urheilun reilun pelin eettiset periaatteet. Urheiluakatemiaohjelman yläkoulutoiminnan tavoitteena on edistää urheilevan oppilaan kasvua tavoitteelliseksi urheilijaksi, kehittää taitoja ja osaamista eri osa-alueilla sekä tukea nuorta urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä mm. ajankäytöllisesti.

Urheilijaksi kasvamisen sisältösuositukset yläkoulutoimintaan

Akatemiaohjelman yläkoulutoiminnan sisältösuositukset pohjautuvat Urheilijan polun valintavaiheen asiantuntijatyön linjauksiin ja monitieteiseen tietoperustaan.

Toimintaa toteutetaan kolmen kokonaisuuden kautta:

  • monipuoliset motoriset taidot ja fyysiset ominaisuudet
  • psyykkiset taidot ja elämäntaidot
  • lajivalmentautuminen

Kasva urheilijaksi -kokonaisuus toteutetaan liikunnanopettajien johdolla liikuntatunneilla, seuravalmentajan vetämänä koulupäivän yhteydessä ja terveystiedon ja kotitalouden opettajien opetuksen avulla.

Valmennuksen sisältö ja harjoitusmäärät

Valmennuksen ja liikuntatuntien sisällöstä vastaavat Vöyrinkaupungin koulun liikunnanopettajat Jussi Saari, Tarja Reini ja Mikko Voutilainen. Heidän avustajanaan toimii mm. ammattivalmentaja Jens Wallin. Opetuskieli liikunnan kaksoistunnilla, johon osallistuu oppilaita myös muilta kouluilta, on sekä suomi että ruotsi.

Motoristen taitojen ja fyysisen ominaisuuksien harjoittelu on toiminnan ydin. Vuosisuunnitelman löydät valtakunnallisilta nettisivuilta.

Urheiluyläkoulun liikuntatunnit ja seurojen lajivalmennus muodostavat kokonaisuuden, jossa harjoituksien kokonaismääräksi tulee 7. luokalla 6 tuntia viikossa (pelkästään liikuntaa) ja 8. ja 9. luokalla 8-10 tuntia viikossa koulupäivän yhteydessä.

Tämä toteutuu syksystä 2017 lähtien 7. luokalla siten, että kuvaamataide siirretään 8. luokalle ja kasvatetaan urheiluluokalla opiskelevien liikuntatuntien määrää kahdesta kuuteen viikkotuntiin, sekä toteutetaan kasva urheilijaksi oppimissisältöä terveystiedon ja kotitalouden tunneilla. Urheiluluokan viikkotuntimäärä on: 7lk 32 vuosiviikkotuntia, 8lk 32 vvh ja 9lk 33 vvh.

Muuta huomioitavaa

Urheiluyläkoulutoimintaan osallistuminen ei rajoita jatko-opiskelumahdollisuuksia. Oppilaan kaikki valinnaisaineet liittyvät urheiluun ja harjoitteluun. Oppilaan pitää sitoutua toimintaan kolmeksi vuodeksi.

 

Lisätietoja:

Jens Wallin
puh. 050-5355499
e-mail. jens.wallin(a)vsua.fi
valtakunnalliset nettisivut