Olet täällä

Tietoa kaupungista

Abstraktisessiot

Abstraktisessiot

ABSTRAKTISESSIOT/ABSTRAKT 15.11.2018

     

SESSIO 1.   Auditorio/Auditoriet, Puheenjohtajat/Ordföranden Mika Gissler, Pia Nyman

 

Nuoret keskiössä – Ungdomar i fokus

 

13.00 - 13.05

Johdanto nuorisotutkimukseen

Mika Gissler

13.05 - 13.25

Development and preliminary validation of a Finnish version of the Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q)

Rasmus Isomaa

13.25 - 13.45

Ung i Norden- En kartläggning av nordiska ungdomsenkäter

Lillemor Östman m.fl.

13.45 - 14.05

Ethnic and Language Identities among Finland-Swedish speaking young people

Jean d’Amour Banyanga et al.

14.05 - 14.30

Kahvi ja posterinäyttelyyn tutustuminen / Kaffe och posterutställning

 
 

Gerontologinen tutkimus – Gerontologisk forskning

 

14.30 - 15.00

The relationship between health and empowerment – a study of older adults in Ostrobothnia

Susanne Jungerstam et al.

15.00 - 15.30

Needs and Empowerment in Later Life

Ulrika Häggström et al.

     

ABSTRAKTISESSIOT/ABSTRAKT 16.11.2018

     

SESSIO 2.   Auditorio/Auditoriet, Puheenjohtajat/ Ordföranden Miia Tuominen, Sakari Suominen

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen I – Utveckling  av social-, hälso- och sjukvårdstjänster

 

10.30 - 10.50

Palvelumuotoilu kehittämisvälineenä terveydenhuollossa

Susanna Heinonen

10.50 - 11.10

Maahanmuuttajien sosiaalinen vahvistaminen

Katri Viitasalo ym.

11.30 - 12.30

Lounas ja posterinäyttelyyn tutustuminen/Lunch och posterutställning

 
 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäminen II – Utveckling av social-, hälso- och sjukvårdstjänster II

 

12.30 – 13.00

Turun yliopiston Sote-akatemia – Monialaista koulutusta ja tutkimusta uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin

Miia Tuominen ym.

13.00 – 13.20

Försök med personlig budget i Österbotten

Sofia Smått-Nyman et. al.

13.20 – 13.50

Työelämän vertaistuesta jaksamista ja hyvinvointia pienille yrityksille – kokemuksia Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämishankkeesta

Kaarina Latostenmaa ym.

     

SESSIO 3.  Sali/salen D 109, Puheenjohtaja/Ordförande Antti Malmivaara

 

Näyttöön perustuva toiminta – Evidensbaserad verksamhet

 

10.30 – 10.40

Näyttöön perustuvan toiminnan perusteista

Antti Malmivaara

10.40 – 11.00

Kinestetiikan implementointi Vaasan keskussairaalan vuodeosastohoidon palvelualueelle

Anu-Maria Ebong

11.00 – 11.20

Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä: hoitosuosituksen implementointi päiväkirurgisessa yksikössä

Salla Pirkola ym