Olet täällä

Tietoa kaupungista

Ajankohtaista

Ympäristötoimen ajankohtaisia asioita

Uimista Mansikkasaaressa, Hietasaaressa ja Top Camping leirintäalueella ei suositella.
5.8. otetuissa vesinäytteissä todettiin Mansikkasaaressa noro- ja adenovirusta sekä Hietasaaressa ja leirintäalueella norovirusta.

Jäteveden vuoto Onkilahteen on loppunut.

Vaasan kaupungin kuntatekniikan ympäristölupahakemus: Sedimenttien kuivatusaltaat, Solbacken: kuulutus, tiivistelmä yleisölle

Myönnetty ympäristölupa: Kivijärven ampumaurheilukeskus, kuulutus

Vaasan ja Laihian yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2019 liitteineen, kuulutus

Vaasan seudun ilman laatu 2017

Ympäristölupapäätös: Peruscon Oy, kivenlouhimo ja murskaamo sekä jätteiden käsittely, kuulutus

Uusi jätteiden hyödyntämistä maanrakentamisessa koskeva MARA-asetus voimaan 1.1.2018

Myönnettyjä ympäristölupia:

Kaupungin vapaa-aikavirasto, jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa, Variskan tekonurmikenttä
Kyrönmaan työpaja Arpeeti
 

Tupakointikielto asuinyhteisössä 

Vaasan seudun ilmanlaadun seurantasuunnitelma vuosille 2017-2021

Vaasan seudun ilmanlaadun bioindikaattoritutkimus

Vaasan kaupungin ympäristöraportti 2015