Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Vasa Arbiksen opiskelijoita

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Esitys: Vaasa-opistolle ja Vasa Arbikselle luodaan uusi hallintomalli

Vaasa-opisto ja Vasa Arbis yhdistetään 1.1.2021 alkaen. Näin esitetään koulutuslautakunnalle, joka päättää asiasta kokouksessaan 3.9.2020. Eri kieliryhmien palvelut turvataan yhdistymisen jälkeenkin, ja isompana yksikkönä opistoilla on paremmat edellytykset tarjota laajat ja monipuoliset palvelut kaikille vaasalaisille.

Vaasan kaupunki ylläpitää kahta vapaan sivistystyön kansalaisopistoa, suomenkielistä Vaasa-opistoa ja ruotsinkielistä Vasa Arbista. Näiden kahden yksikön yhdistämistä esitetään nyt toteutettavaksi 1.1.2021 alkaen.

Uuden oppilaitoksen opetuskieliä ovat suomi ja ruotsi.

– Perusajatuksena opistojen yhdistämisessä on, että niin suomen- kuin ruotsinkielinen vapaa sivistystyö Vaasassa säilyttää kielellisen ja kulttuurisen identiteettinsä ja leimansa, huolimatta siirtymisestä yhteiseen hallintoon, kuvailee Vaasan kaupungin sivistystoimenjohtaja Christina Knookala.

Knookala painottaa, ettei yhdistymisellä tavoitella kielisuhteiden muuttamista.

– Asiakkaat voivat jatkossakin asioida opistossa suomeksi ja ruotsiksi ja saada opetusta ja palveluita omalla äidinkielellään. Myös jatkossa suomenkieliset kurssit pidetään ensisijaisesti Vaasa-opiston tiloissa ja ruotsinkielinen opetus Vasa Arbiksella, kertoo Knookala.

Ruotsin- ja suomenkielisen kurssitarjonnan suhteelliset osuudet opetustarjonnasta säilytetään entisellään. Kielellisten oikeuksien toteutumisesta myös laaditaan yhdistymisprosessissa seuranta- ja arviointisuunnitelma.

Yhteistyöllä parempaa palvelua asiakkaille

Hallinnollisesti Vaasa-opisto ja Arbis ovat olleet vuodesta 2017 saakka yhtä, eli kuuluneet samaan tulosalueeseen yhteisen johtavan rehtorin alaisuuteen.

Yhtenä isompana yksikkönä uusi opisto voi vastata paremmin muuttuvan yhteiskunnan asettamiin haasteisiin ja tarjota asiakkaille monipuolista, saavutettavaa ja taloudellisesti järkevästi tuotettua palvelua.

– Yhdessä Vaasa-opisto ja Vasa Arbis ovat alueemme suurin ja vaikuttavin kansalaisopisto. Yhdessä pystymme myös hyödyntämään paremmin henkilöstön osaamista sekä kykenemme kehittämään toimintaa ja palvelutarjontaa, Knookala kuvailee.

Henkilökunta mukana yhdistymisprosessissa

Yhdistymistä on työstänyt marraskuusta 2019 saakka kasvatus- ja opetuslautakunnan asettama työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Marit Nilsson-Väre. Myös henkilökunta on ollut mukana yhdistymisprosessissa.

Opistojen henkilökunta koki keskeisimmiksi vahvuuksiksi yhdistymisessä toiminnan selkiytymisen yhteneväisten tehtäväkuvien kautta, yhteiset tila- ja laiteresurssit sekä osaamisen jakamisen ja kollegojen tuen isommassa työyhteisössä.

– Uudella organisaatiorakenteella syvennetään entisestään yhteistyötä koko opiston henkilökunnan välillä. Eri opintokokonaisuuksien suunnitteluun voidaan jatkossa hyödyntää vahvempaa ja laajempaa asiantuntemusta, mikä vaikuttaa myönteisesti myös henkilökunnan ammatilliseen hyvinvointiin, kuvailee johtava rehtori Sannasirkku Autio.

Johtava rehtori ja kaksi apulaisrehtoria

Lautakunnan asettama työryhmä on laatinut ehdotuksen uudeksi organisaatiomalliksi sekä yhteiskunnallisten ja kielellisten vaikutusten arvioinnit. Uudella opistolla on rehtori sekä kaksi apulaisrehtoria.

– Apulaisrehtorit vastaavat oman kieliryhmänsä palvelujen koordinoinnista ja kehittämisestä, Knookala kertoo.

Muutokset virkarakenteeseen eivät aiheuta lisäkustannuksia. Molemmat apulaisrehtorien virat julistetaan avoimeen hakuun.

Uuden oppilaitoksen työnimi on Vaasa-opisto–Vasa Arbis, mutta nimestä on tarkoitus järjestää myöhemmin syksyllä kaikille avoin nimikilpailu.

Julkaistu: 28.08.2020