Ohita valikko
piktogrammi

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Hietasaarenkadun laatukäytävään haetaan valtionavustusta

Julkaistu: 23.9.2022

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 19.9.2022 muun muassa Hietasaarenkadun laatukäytävää.

Hietasaarenkadun laatukäytävän toteuttaminen kuuluu Vaasan kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman vuosien 2022-2024 suunnittelu- ja rakentamissuunnitelmiin. Sen on päätetty olevan osa pyöräilyn pääverkkoa myös Vaasan keskustan osayleiskaavassa. Nykyinen asemakaava mahdollistaa toteutuksen.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan korkean laatustandardin ja valtakunnallisten suunnitteluohjeiden pohjalta paremmat olosuhteet ympärivuotiselle jalankululle ja pyöräliikenteelle Hietasaarenkadulla. Kadun nykyinen tilanne kävelyn ja pyöräilyn kannalta on heikko.

Hankkeessa tehdään rinnakkaiset pyöräkaistat ja eroteltu jalkakäytävä, jotka yhdistävät tulevan Wasa Stationin ja Sisäsataman kulkien koko matkan samalla puolella katua. Kyseessä oleva katuosuus on noin 1,2 kilometriä pitkä ja yhdistää länsi- itä suunnassa rannan, Vaasan keskustan, Vöyrinkaupungin ja Klemettilän alueet.

Laatukäytävää on tarkoitus jatkaa myöhemmin Konepajankatua pitkin kohti Kivihakaa ja sitä voidaan jatkaa tulevaisuudessa myös uudella sillalla Hietasaareen.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom myöntää valtionavustusta kunnille jalankulun ja pyöräliikenteen infrastruktuurin kehittämiseen. Vuonna 2022 investointiohjelman valtionavustushaussa avustusta myönnetään yhteensä noin 6,5 – 11 miljoonaa euroa. Avustushaku on auki 11.7. – 30.9.2022.

Hietasaarenkadun (Sisäsatama-Vöyrinkatu) laatukäytävän kustannusarvio on 1 769 497 euroa, josta haetaan valtionavustusta 50 prosenttia eli 884 748,5 euroa. Kuntatekniikka tulee esittämään kaupungin talousarvioon hankkeen rahoitusta vuosien 2023 ja 2024 investointimäärärahoihin.

Kaupunginhallitus päätti, että avustusta haetaan.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.