Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Ikäihmisten palveluasumista valvotaan säännöllisesti

Vaasan kaupungin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksiköitä valvotaan viikoittaisissa palveluasumisen johtajien tapaamisissa, sisäisissä ja ulkoisissa auditoinneissa sekä useiden valvontaan liittyvien järjestelmien kautta.

Asia nousi esille Ylen MOT-artikkelissa 10.8.2020. Artikkelissa esitetään väite, että Vaasassa ei suoriteta virallisia valvontakäyntejä. Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidon johtaja Leif Holmlund kertoo, että väite ei suoranaisesti pidä paikkaansa.

– Ulkopuolisissa taloissa tehdään tarkastuksia Aluehallintoviraston (AVIn) antamien vuoden 2019 ohjeiden mukaisesti. Omien yksiköiden valvonta perustuu jokaviikkoiseen yhteydenpitoon ja laatutoimintaan, jossa omien yksiköiden tarkastuskäynnit toteutuvat pääasiassa laatuauditointeihin sisältyen, kertoo Holmlund.

Myös artikkelin kirjoittaneen toimittajan mukaan auditoinnit puhuvat valvonnan puolesta, mutta terminä auditointi ei vastaa valvontaa tai virallista tarkastuskäyntiä. Auditointi tarkoittaa järjestelmällistä selvitystä siitä, vastaavatko nykyiset toiminnot sovittuja suunnitelmia ja toimintaohjeita.

– Jatkossa kehitämme omaa valvontaamme siten, että tulokset ovat valtakunnallisesti vertailtavissa. Mietimme termistöä ja raportointien sisältöä sekä jakelua myös AVIlle, vahvistaa Holmlund.

AVIn kanssa on erittäin tiivis yhteistyö

Vaasan kaupungilla on kuusi omaa ikäihmisten palveluasumisen yksikköä, joissa on yhteensä 354 asukaspaikkaa. Kussakin talossa toiminnasta vastaa yksikön johtaja ja hoitotyöstä vastaava sairaanhoitaja. Yksiköiden johtajat seuraavat yhdessä talojen toimintaa ja huolehtivat yhteisistä toimintaohjeista ja niiden noudattamista.

– AVIn tarkastuksia työsuojelun ja yleisen toiminnan suhteen on tehty runsaasti, sillä talomme ovat suhteellisen uusia. Uusin talomme on ollut kaksi vuotta toiminnassa. Missään taloissamme ei ole AVIn valvontaa avoinna tällä hetkellä, vahvistaa Holmlund.

Tehostetussa palveluasumisessa on käytössä SHQS-laatuohjelma

Koti- ja laitoshoidossa on tehty järjestelmällistä laatutyötä jo vuodesta 2006 alkaen, jolloin SHQS-laatujärjestelmä otettiin käyttöön. Ensimmäinen laaduntunnustus myönnettiin vuonna 2011. Laatuohjelmassa on mukana myös tehostettu palveluasuminen.

– Laatuohjelman puitteissa tehdään sekä ulkopuolisia että omia sisäisiä auditointeja. Sisäisten auditointien sisältö sovitaan koti- ja laitoshoidon johtoryhmässä vuosittain. Nyt koronakevään aikana ei ole tehty sisäisiä auditointeja, selventää koti- ja laitoshoidon johtaja Leif Holmlund.

Asukkaiden toimintakykyä kartoitetaan valtakunnallisesti käytössä olevalla RAI-arviointimenetelmällä osana laatutyötä. Käytössä on usean vuoden ajan ollut myös terveydenhuollon vaaratapahtumien raportointijärjestelmä HaiPro.

Yhteydenotot mahdollisista puutteista tarkistetaan aina

Kun yhteydenottoja tulee palveluasumisen johtajalle tai koti- ja laitoshoidon johtajalle esimerkiksi omaisilta, henkilökunnalta tai tiedotusvälineiltä, asia selvitetään kyseisen palveluasumisen yksikön kanssa.

– Yleensä käymme paikan päällä keskustelemassa asiat ja sitten vastaamme yhteyden ottaneelle taholle, kertoo Holmlund.

Julkaistu: 11.08.2020