Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Kaupunginhallitus antoi lausuntonsa valtion väyläverkon investoinneista

Julkaistu: 16.9.2021

Päivitetty: 5.10.2021

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 13.9.2021 muun muassa väyläverkon investointeja.

Väylävirasto on pyytänyt Vaasan kaupungilta lausuntoa valtakunnallisen väyläverkon kahdeksanvuotisesta investointiohjelmasta. Vuosien 2022 -2029 investointiohjelma on Väyläviraston ehdotus rata-, maantie-, ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

Kaupunkiympäristön lautakunta kertoo selvityksessään, että Vaasa on investoinut viimevuosina erityisesti satamaan, Laajametsän teollisuusalueeseen sekä Wärtsilän Smart Technology Hub -alueeseen Vaskiluodossa. Tämä tarkoittaa, että myös logistiikan kehittämiseen tulee investoida ja myös väylien tulee vastata tarpeita.

Vaasan kaupunki toivoo, että Väylävirasto varmistaa omalla toiminnallaan näiden alueiden tiensuunnitteluhankkeiden edistymisen. Tämä koskee ensisijaisesti Satamatien yleissuunnitelman loppuunsaattamista ja tiesuunnitelmahanketta sekä Helsingby–Martoinen -tiesuunnitteluhanketta. Vaasan meriväylän sisäosaa kehitetään uusien leveämpien ja pidempien laivojen tarpeita vastaavaksi. Rataverkossa keskitytään turvallisuuteen poistamalla tasoristeyksiä.

Vaasan kaupunki pitää erinomaisena, että maanteiden pääväyliin kuuluvien valtateiden kehittämistoimenpiteet osuuksilla Vaasa–Tampere ja Vaasa–Oulu ovat osana investointiohjelmaa. Ohituskaistoilla ja liittymäjärjestelyillä voidaan parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Yleisenä lopputoteamuksena kaupunki lausuu, että valtion väyläverkkoa koskeva investointiohjelma vuosille 2022 – 2029 on hyvin laadittu ja perusteltu.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunkiympäristön lautakunnan selvityksen lausunnoksi investointiohjelmasta.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.