Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginhallitus hyväksyi Pilvilammen asemakaavan valtuustolle

Julkaistu: 27.12.2022

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 19.12.2022 muun muassa Pilvilammen asemakaavaa.

Pilvilammen asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa lisärakentaminen alueella. Asemakaavan laatimisesta on päätetty kaupunginhallituksen suunnittelujaostossa 29.9.2020.

Asemakaava koskee Pilvilammen vesilaitoksen aluetta Ristinummen itäpuolella, alueen koko on noin 35 hehtaaria, josta vesilaitoksen aluetta on noin 8 hehtaaria.

Alueen kaavoittaminen rakentamistavaltaan väljäksi ja riittävällä rakentamisoikeusmäärällä tukee kaupungin strategia tavoitteita, työpaikkojen määrän kasvattamista sekä historiallisuuden säilymistä alueella. Asemakaavalla varaudutaan mahdollisesti merkittävään vedentarpeen lisääntymiseen esimerkiksi teollisuuden takia.

Asemakaavaehdotus liitteineen oli nähtävillä 10.8. – 9.9.2022, jolloin siitä annettiin 8 lausuntoa. Lausuntojen perusteella asemakaavakarttaan tehtiin muun muassa lisäykset: alueella saa varastoida ja käsitellä vain laitoksen oman toiminnan kannalta välttämättömiä vaarallisia kemikaaleja ja Vesilaitoksentie muutetaan yleisen tien alueesta katualueeksi asemakaava-alueella.

Asemakaavaehdotukseen tehdyt muutokset olivat vähäisiä tarkistuksia. Tiealueen muuttamisesta kaduksi on sovittu kaupungin ja ELY-keskuksen välillä. Asemakaavaehdotusta ei ollut tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Pilvilammen vesilaitoksen asemakaavan (ak1111) ja tonttijaot.

Kaava käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa. Lue lisää kaavasta.

 

Katso esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen.

Lue aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti jutut.