Ohita valikko
Äiti ja tytär

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginhallitus käsitteli Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelmaa

Julkaistu: 30.11.2021

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 29.11.2021 muun muassa lasten ja nuorten hyvinvointia.

Vaasan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelman 2021-2022 tarkoituksena on luoda kokonaiskuva lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista. Suunnitelmaan on kirjattu hyvinvoinnin edistämiseksi asetetut tavoitteet, toimenpiteet, mittarit, aikataulut sekä vastuutahot. Suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain mittareilla, joiden avulla kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palveluita.

Hyvinvointisuunnitelmassa on neljä strategista linjausta:
– hyvinvointierojen kaventaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen
– ennaltaehkäisevien ja matalankynnyksen palveluihin investoiminen
– lasten, nuorten ja perheiden osallisuus
– palveluiden suunnittelu, kehittäminen ja päätöksenteko

Vuoden 2022 alusta Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon. Osa lasten, nuorten ja perheiden palveluista jää Vaasalle ja osa siirtyy hyvinvointialueen kuntayhtymälle. Hyvinvointisuunnitelma vahvistaa yhteistyötä ja auttaa tunnistamaan uudistettavia toimintamalleja.

Suunnitelman valmistelua on ohjannut ohjausryhmä, joka on koostunut sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen eri palveluiden johtajista sekä asiantuntijoista. Sen koordinoinnista vastaa nuorisopalveluiden perhekeskuskoordinaattori.

Suunnitelma käsitellään vielä kaupunginvaltuustossa.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.