Ohita valikko
piktogrammi

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginhallitus päätti avustuksista korkeakoulujen kehittämistoimintaan

Julkaistu: 2.2.2023

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 30.1.2023 muun muassa korkeakoulujen avustuksista.

Vaasan kaupunginvaltuusto päätti myöntää 200 000 euroa avustusta korkeakoulujen kehittämistoimintaan talousarvion 2023 yhteydessä. Kehittämishankkeille myönnetään rahoitus yhdeksi vuodeksi.

Vaasan korkeakoulukonsortio päätti rehtorien kokouksessa 15.12.2022 hakea Vaasan kaupungilta tukea korkeakoulujen kehittämistoimintaan seuraavasti:

  • Vaasan kansainvälisten osaajien yhteisö (Vaasa International Talents Community). Yrkeshögskolan Novia (vastuutaho), Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Svenska handelshögskolan. Tavoitteena on luoda alumnien ympärille Vaasa International Talents -yhteisö, joka helpottaa osaajien jäämistä alueelle töihin. Summa 50 000 euroa.
  • Perheiden hyvinvointipalveluiden saatavuuden parantaminen digitaalisten ratkaisujen avulla.
    Åbo Akademi (vastuutaho), Vaasan yliopisto, Vaasan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia. Hankkeen tavoitteena on kehittää näyttöön perustuva palvelumalli sellaisille digitaalisille hyvinvointipalveluille, jotka hyödyttävät perheitä, henkilökuntaa ja muita sidosryhmiä. Summa 65 000 euroa.
  • Epävarmuuteen vaikuttaminen keskittymällä tulevaisuusajatteluun polkuna kohti innovaatioita ja yrittäjyyttä. Svenska handelshögskolan (vastuutaho), Yrkeshögskolan Novia, Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi. Vaasan korkeakoulukonsortioon kuuluvat korkeakoulut kehittävät yhdessä digitaalisella alustalla tarjottavan MOOC-kurssin (Massive open online course) kaikille opiskelijoille. Summa 75 000 euroa.
  • Vaasan korkeakoulukonsortion Internet-näkyvyyden kehittäminen. Vaasan yliopisto. Summa 10 000 euroa.

 

Kaupunginhallitus hyväksyi avustukset esitetyn mukaisesti ja edellyttää, että korkeakoulut toimittavat hankkeiden loppuraportit kaupunginhallitukselle helmikuun 2024 loppuun mennessä.

 

Katso esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen.

Lue aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti jutut.