Ohita valikko
Metsän istutus

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginhallitus päätti, että Vaasa hakee EU:n 100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä -missioon

Julkaistu: 18.1.2022

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.1.2022 muun muassa, että Vaasa hakee EU:n 100 hiilineutraalia ja älykästä kaupunkia vuoteen 2030 mennessä -missioon.

Hiilineutraaleja ja älykkäitä kaupunkeja koskevan mission tavoitteena on tukea, edistää ja esitellä 100 eurooppalaista kaupunkia, jotka tähtäävät hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä, toimivat kokeilukohteina ja innovaatiokeskuksina sekä näin esimerkkinä muille.

Kiinnostuksenilmaisupyynnön kautta kaupungit voivat ilmaista halukkuutensa osallistua missioon. Valinnan tekee Euroopan komissio. Kukin missioon mukaan valittu kaupunki allekirjoittaa ilmastokaupunkisopimuksen, jonka lähtökohtina ovat paikalliset erityispiirteet. Sopimus laaditaan yhteistyössä kaikkien paikallisten osapuolten kanssa.

Mukaan valitut kaupungit saavat räätälöityä tukea ilmastosopimuksen laatimiseen ja toimeenpanoon. Lisäksi kaupungeilla on mahdollisuus hakea pilottirahoitusta ja rahoitusta projekteihin.

Vaasa on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali viimeistään vuonna 2029. Pääsy valittujen 100 kaupungin joukkoon edistäisi kaupungin hiilineutraalisuustyötä ja vahvistaisi kaupungin kansainvälistä näkyvyyttä edelläkävijäkaupunkina.

Kaupunginhallitus päätti, että Vaasa hakee mukaan missioon.

Lisätietoa missiosta englanniksi.

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.