Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Taivaanranta

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kaupunginhallitus päätti lomautuksista

Kaupunginhallitus päätti tänään kokouksessaan kaupungin henkilöstöä koskevista lomautuksista.

Lomautukset koskevat korkeintaan noin 3500 henkilöä. Työntekijää kohden lomautuksia on tulossa 3-14 päivää. Joitakin yksittäisiä toimintoja on rajattu lomautusten ulkopuolelle: näitä ovat tietyt kriittiset toiminnot sekä ne toiminnot, joilla on erityinen rahoitusmalli. Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat lain mukaan lomautusten ulkopuolella.

Jotta asukkaille tarjottavien palveluiden mahdollisimman sujuva jatkuminen voidaan turvata, on lomautukset mahdollista toteuttaa tämän ja ensi vuoden aikana.

– Näin jää aikaa lomautusten suunnitteluun ja järkevään aikatauluttamiseen. Tällä pyritään myös siihen, että lomautukset kuormittaisivat henkilöstöämme mahdollisimman vähän, kertoo kaupunginjohtaja Tomas Häyry.

Ei vaikutusta opetukseen

Sivistystoimen lomautusten pituus vaihtelee 3 -14 päivän välillä. Toimialajohtaja Christina Knookalan mukaan opettajiin kohdistetut lomautukset pyrittiin pitämään mahdollisimman alhaisina.

– Perusopetuksen opettajien kolmen päivän lomautus kohdistuu työn suunnitteluun ja koulutukseen tarkoitettuihin veso-päiviin, joten lomautukset eivät tule vaikuttamaan opetukseen eikä OKM:ltä saatuihin avustuksiin, kertoo Knookala.

Lomautukset eivät koske opettajia toisen asteen koulutuksessa lukioissa ja Vamialla, joissa rahoituspohja on erilainen. Lomautukset eivät koske myöskään psykologeja, kuraattoreita ja henkilökohtaisia avustajia perusopetuksessa.

Hoitajamitoituksesta huolehditaan

Varhaiskasvatuksessa osa lasten kanssa työskentelevästä henkilöstöstä lomautetaan seitsemäksi päiväksi. Lomautukset koskevat ainoastaan niitä työntekijöitä, joita ei lomautettu keväällä koronapandemiasta aiheutuneen poikkeustilanteen vuoksi.

– Pidämme kiinni hoitajamitoituksesta. Vanhemmille tullaan tarjoamaan mahdollisuus lapsen maksuttomaan poissaoloon kuten kesälomien aikana, Knookala sanoo.

Lomautusten pituus sosiaali- ja terveystoimessa vaihtelee 3-14 päivän välillä, ja ne toteutetaan yksiköstä ja toiminnosta riippuen joko kokopäiväisinä tai osittaisina lomautuksina. Toimialajohtaja Jukka Kentalan mukaan lomautuksissa huomioidaan erityisesti asiakas- ja potilasturvallisuus.

– Hoitajamitoitus säilyy säädetyllä tasolla koko ajan, kertoo Kentala.

Teknisessä toimessa ja konserniohjauksessa lomautusten kesto on pääsääntöisesti 14 päivää. Lomautukset eivät koske eläinlääkäreitä, vesilaitosten, jätelautakunnan eikä Pohjanmaan pelastuslaitoksen henkilöstöä.

Julkaistu: 21.09.2020