Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Keskustan uudelle koulukampukselle kaksi vaihtoehtoista mallia

Vaasan keskustaan muodostuu vuoteen 2026 mennessä uusi koulukokonaisuus suomenkielisen perusopetuksen luokille 1-9. Kattavan selvityksen tuloksena keskustakampuksen toteuttamiselle on nyt kaksi vaihtoehtoa, joihin kasvatus- ja opetuslautakunta ottaa kantaa kokouksessaan 18.11.

Uuden kouluhankkeen lähtökohtia ovat Merenkurkun koulurakennuksen huono kunto sekä englanninkielisen opetuksen laajeneminen. Merenkurkun koulun lisäksi myös osoitteessa Kauppapuistikko 22 sijaitseva, viimeksi Vaasan Rudolf Steiner –koulun käytössä ollut koulurakennus kaipaa kipeästi peruskorjausta.

– Lisäksi englanninkielinen opetus tarvitsee lisätiloja lähivuosina, koska opetusta on laajennettu kaksisarjaiseksi. Kukin luokka-aste on siis jaettu kahteen rinnakkaisluokkaan. Luokat toimivat tällä hetkellä Suvilahden ja Merenkurkun kouluissa, kertoo koulutoimenjohtaja Kari Nummela.

Englanninkielinen opetus myös halutaan siirtää parempien kulkuyhteyksien päähän kaupungin keskustaan, koska oppilaita on ympäri Vaasaa.

Vaasan kaupungin opetustoimi sekä talotoimi ovat yhteistyössä kartoittaneet keskustan koulukampukselle yhteensä 16 vaihtoehtoista mallia, joista loppusuoralle on nyt valittu kaksi talouden ja toiminnallisuuden kannalta parasta vaihtoehtoa.

Keskustakortteli-vaihtoehto

Ensimmäisessä, Keskustakortteli-nimisessä vaihtoehdossa uuden yhtenäiskoulun muodostaisivat rakennukset osoitteissa Kauppapuistikko 22 ja Raastuvankatu 33. Nämä kaksi rakennusta peruskorjattaisiin, ja lisäksi samalle tontille Rauhankadun puolelle rakennettaisiin iso, 600 neliömetrin kokoinen liikuntasali. Tässä kokonaisuudessa opiskelisivat vuosiluokkien 5-9 oppilaat yleisopetuksessa, ruotsinkielisessä kielikylpyopetuksessa sekä englanninkielisessä opetuksessa. Osana yhtenäiskoulua toimisi myös juuri peruskorjattu Keskuskoulu, jossa opiskelisivat vuosiluokkien 1-4 oppilaat (yleisopetus, ruotsinkielinen kielikylpyopetus sekä englanninkielinen opetus).

Keskustakortteli-vaihtoehdossa Merenkurkun koulun nykyinen rakennus jäisi pois koulukäytöstä.

Nummelan mukaan Keskustakortteli-vaihtoehdossa keskustaan muodostuisi yhtenäiset koulupolut yleisopetuksen, kielikylpyopetuksen ja englanninkielisen opetuksen oppilaille koko perusopetuksen ajalle.

– Keskustakortteli-vaihtoehto sisältää myös kauan kaivatun ison liikuntasalin kaupungin keskustaan.

Keskustakortteli-vaihtoehdon haasteita ovat pienet piha-alueet sekä liikennejärjestelyjen sujuvuus oppilaiden saattoliikenteen sekä henkilökunnan työmatkaliikenteen kannalta.

Merenkurkun koulu + Kauppapuistikko 22 –vaihtoehto

Toisessa, Merenkurkun koulu + Kauppapuistikko 22 –nimisessä vaihtoehdossa muodostuisi kolme erillistä kouluyksikköä.

Merenkurkun koulu peruskorjattaisiin ja siellä toimisivat myös jatkossa vuosiluokat 7-9 kielikylpy- ja yleisopetuksessa. Koulun 1960-luvulla rakennettu lisäosa purettaisiin, ja tilalle rakennettaisiin 300 neliömetrin kokoinen liikuntasali sekä rajallinen määrä opetustiloja.

Osoitteessa Kauppapuistikko 22 sijaitsevaan peruskorjattavaan koulurakennukseen muodostettaisiin englanninkielisen opetuksen yhtenäiskoulu vuosiluokille 1-9. Tässä vaihtoehdossa Keskuskoulu säilyisi nykyiseen tapaan vuosiluokkien 1-6 kouluna yleisopetuksen ja kielikylvyn oppilaille.

– Myös tässä vaihtoehdoissa koulujen piha-alueet ovat pieniä, mikä keskustan alueella on joka tapauksessa melko väistämätöntä, Nummela sanoo.

Valmista aikaisintaan vuonna 2026

Sivistystoimenjohtaja Christina Knookala esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että eteenpäin viedään vaihtoehtoa 1 eli Keskustakorttelia.

– Keskustakortteli tarjoaisi paremmat mahdollisuudet opetuksen järjestämiseen sekä pedagogiseen kehittämiseen. Keskustaan muodostuisi yhtenäiskouluperiaatteella toimiva koulukampus, jossa yleisopetus sekä ruotsin kielikylpy- ja englanninkielinen opetus yhdistyisivät kokonaisuudeksi. Oppilaiden koulupolut olisivat selkeät koko perusopetuksen ajan. Lisäksi keskustaan saataisiin kovasti tarvitsemamme iso, 600 m2 liikuntatila, Knookala perustelee.

Kummassakin vaihtoehdossa keskustakampus-hanke on valmis aikaisintaan vuodenvaihteessa 2025-2026. Kun kasvatus- ja opetuslautakunta on puoltanut jompaakumpaa vaihtoehtoa, etenee hanke tarveselvitysvaiheeseen. Tämän jälkeen tehdään vuonna 2021 hankesuunnitelma, jonka hyväksymisen jälkeen hankkeen varsinainen valmisteluvaihe voidaan käynnistää. Hankkeen kustannusarvio on noin 20-30 miljoonaa euroa molemmissa vaihtoehdoissa, joista Keskustakortteli on edullisempi. Kustannuslaskelmat tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Suvilahden koulun tilojen käyttöä mietitään

Suvilahden koulun oppilasmäärä vähenee yli puolella, kun englanninkielinen opetus siirtyy molemmissa vaihtoehdoissa keskustaan.

– Väestöennusteet Suvilahden, Korkeamäen ja Hietalahden asuinalueilla vaikuttavat koulun tulevaisuuteen kuluvan vuosikymmenen loppupuolella, kertoo Nummela.

Keskustakampus-hankkeen etenemisestä on pidetty tiedotus- ja keskustelutilaisuudet Vaasan kaupunginhallituksen jäsenille, kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenille sekä Merenkurkun, Suvilahden ja Keskuskoulun koko henkilökunnalle.

Julkaistu: 13.11.2020