Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kommentoi Vaasan seudun liikennesuunnitelmaa

Julkaistu: 17.6.2022

Vaasan seudun ja Isonkyrön kuntiin päivitetään liikenneturvallisuussuunnitelma. Suunnittelun tueksi tarvitaan kuntalaisten kokemuksia kuntien liikenneturvallisuuden nykytilasta ja liikkumismahdollisuuksista. Näitä kokemuksia kartoitetaan kuntalaisille tai muutoin alueella liikkuville järjestettävällä kyselyllä.

Kyselyyn voi vastata 17.7. saakka. Vastaa kyselyyn

Kyselyllä selvitetään vastaajien liikkumistottumuksia ja niitä asioita, jotka mahdollisesti aiheuttavat turvattomuutta liikenteessä sekä vaaralliseksi tai ongelmalliseksi koettuja paikkoja, jotka eivät välttämättä ilmene onnettomuustilastoista.

Kyselyn avulla on myös mahdollisuus tuoda suunnittelijoiden tietoon ne liikenteen paikat, joissa liikkuminen tuntuu turvattomalta esimerkiksi lukuisten ”läheltä piti” -tilanteiden takia tai korkeiden ajonopeuksien vuoksi.

Kyselyssä kuntalaisilla on mahdollisuus kertoa, mitkä ovat eri kulkumuotoihin kohdistuvat ongelmat ja muut turvattomuutta aiheuttavat asiat. Kyselyllä kartoitetaan myös vastaajien omia liikkumisvalintoja ja liikennekäyttäytymistä.

Suunnitelman tavoite

Suunnitelman tavoitteena on laatia toteutusmahdollisuuksiltaan realistinen ja käytännönläheinen suunnitelma turvallisen ja kestävän liikkumisen parantamiseksi Vaasan seudun ja Isokyrön kuntien alueilla.

Suunnitelmassa laaditaan analyysi liikenneturvallisuuden nykytilanteesta, asetetaan alueelle liikenneturvallisuustavoitteet, suunnitellaan liikenneympäristön parantamistoimenpiteet, selvitetään suunnittelualueen esteettömyystilanne sekä motivoidaan kaupungin ja kunnan liikenneturvallisuusryhmiä aktiiviseen liikenneturvallisuustyöhön.

Liikenneturvallisuustyön visiona on, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Tämän vision konkretisoimiseksi asetetaan tavoitteet ja painopistealueet kuntien liikenneturvallisuustyölle.

Suunnitelman laatijat ja aikataulu

Suunnitelman tilaajana on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus. Lisäksi suunnitelman laatimiseen osallistuvat kuntien sekä Liikenneturvan ja poliisin edustajat. Suunnitelmaa laativa konsultti on Destia Oy.

Liikenneturvallisuussuunnitelman laatiminen aloitettiin huhtikuussa 2022 ja se valmistuu vuoden 2023 maaliskuussa.