Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Kotihoidon asiakkaat nauttivat tanssitaiteesta

Julkaistu: 2.3.2020

Tanssitaide tuo yhdessä musiikin ja kosketuksen kautta vuorovaikutusta ja läsnäoloa ikäihmisille tanssitaiteilijan ohjauksessa. Taitelija kotona –toimintaa järjestetään kotihoidon asiakkaille maaliskuun aikana.

Taiteilija kotona –tuokioita pitävät tanssitaiteilija, koreografi Mia Malviniemi ja tanssinopettaja Nanna Rahikainen. Mukaan valittiin sellaisia kotihoidon asiakkaita, jotka voisivat eniten hyötyä ja saada iloa arkeensa tanssitaiteen kautta.

– Tanssitaide syntyy siinä hetkessä ikäihmisen ja minun välillä. Tanssin ääreen johdatetaan oman kehon kautta. Kukin asiakas liikkuu omalla tavallaan kykyjensä mukaan, kuvailee Malviniemi.

Lyhytelokuva tanssitaiteesta

Malviniemi haluaa tuoda esille hienot tanssitaiteen hetket myös tanssielokuvan kautta. Huhtikuussa kuvataan lyhytelokuva, jossa on mukana kaksi Taiteilija kotona -toiminnan kotihoidon asiakasta. Yhdessä Malviniemen kanssa elokuvan päähenkilöt luovat yhdestä muistostaan pienen tanssiteoksen.

– Elokuvan ohjaa ja kuvaa elokuvantekijä Mervi Junkkonen. Lyhytelokuva toimii itsenäisenä taideteoksena, joka lisää sekä ymmärrystä ikäihmisten mahdollisuuksista toteuttaa itseään että tanssitaiteen saavutettavuutta, Malviniemi kertoo.

Asiakkaille vapaaehtoista

Hoitajat auttoivat asiakasvalinnoissa ja kertoivat asiakkaille Taiteilija kotona -toiminnasta. Halukkaille tehtiin tanssitaitelijan kanssa tutustumiskäynti, jonka jälkeen asiakas sai päättää, jatkaako vai ei.

– Taiteilija kotona -toimintaa järjestetään asiakkaalle noin 30-45 minuuttia kerran viikossa. Tanssikerran pituus riippuu asiakkaan jaksamisesta sillä hetkellä. Teemme kuitenkin aina jotakin fyysistä. Tuokion aikana myös jutellaan paljon, kuvailee Malviniemi.

Tänä vuonna valittiin kuusi yli 65-vuotiasta asiakasta kotihoidon alueilta 2 ja 7. Asiakasvalinnat ja tutustumiskäynnit tehtiin tammikuussa, ja viisi tanssikertaa toteutetaan helmi-maaliskuussa.

Ikäihmisen toimintakyky vahvistuu

Käyntejä seurataan koti- ja laitoshoidossa RAI-ohjelman avulla. Hoitajat merkitsevät asiakkaan tietoihin tanssitaiteen kerrat. Tällä tavalla voidaan todentaa ja seurata, millainen vaikutus tanssitaiteella on kunkin asiakkaan hyvinvointiin.

Tanssitaidetta on tuotu ikäihmisille monin tavoin. Kotihoidon asiakkailla oli Taiteilija kotona –toimintaa myös vuonna 2018. Viime vuonna tanssitaide oli osana Tänään kotona –hanketta, jossa toteutettiin Alvar tanssii –projekti ja Hero Colours –tapahtuma.

– Kun Taitelija kotona –toimintaa oli edellisen kerran vuonna 2018, hoitajamme huomasivat tanssitaiteen positiiviset vaikutukset asiakkaissamme. Asiakkaat olivat virkeämpiä ja aiempaa toimintakykyisempiä, kiittelee kotihoidon johtaja Paula Olin.

Taiteilija kotona –toiminnasta vastaa Malviniemi Company ja sitä hallinnoiva Tanssimajakka ry. Toimintaa tukevat vuonna 2020 Taiteen edistämiskeskus, Svenska kulturfonden, Pohjanmaan tanssin aluekeskus sekä Vaasan kulttuuri- ja kirjastopalvelut.