Ohita valikko
Lapsi hiekkalaatikolla

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kotihoidontuen kuntalisä jatkuu 31.7.2020 saakka

Kaupunginhallitus päätti kotihoidon kuntalisän lakkauttamisesta 26.8. osana kaupungin yhteistoimintaneuvottelun kokonaispakettia. Tuen lakkauttamisesta syntyy kaupungin taloustilanteen vaatimaa säästöä noin 500 000 euroa vuosina 2020-2021. Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää kokouksessaan 2.10., miten ja millä aikataululla päätös toimeenpannaan.

Vaasan kaupungin vt. varhaiskasvatusjohtaja Merja Martin esittää kasvatus- ja opetuslautakunnalle, että kotihoidontuen kuntalisän maksaminen lakkautetaan vaiheittain Vaasan varhaiskasvatuksessa. Tuki ei päättyisi vielä vuoden vaihteessa, vaan jatkuisi 31.7.2020 asti. Näin vanhemmille jäisi aikaa suunnitella perheen varhaiskasvatustarpeet ja –järjestelyt.

Lautakunnalle tehtävän esityksen mukaan kaikki jo myönnettyjen päätösten mukaiset lisät maksetaan 31.7.2020 saakka. Myös uusia hakemuksia vastaanotetaan, mutta lisän maksaminen loppuisi kaikilta 31.7.2020.

Kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa vielä marraskuussa vuoden 2020 budjettikäsittelyn yhteydessä.

Kuntalisää maksetaan enää harvassa kunnassa

Kotihoidontuen kuntalisä on kunnan vapaaehtoisesti maksama etuus niille vanhemmille, jotka jäävät kotiin hoitamaan alle 2-vuotiasta lastaan vanhempainrahakauden päätyttyä. Vuodesta 2015 lähtien kotihoidontuen kuntalisää on Vaasassa maksettu 200 euroa kuukaudessa.

– Vaasan kaupunki on ollut yksi niistä harvoista kaupungeista, jossa kuntalisää on vielä maksettu. Suurimmassa osassa kaupunkeja se on jo lakkautettu. Yhtenä syynä lienee se, että hallitus on eri toimenpitein pyrkinyt siihen, että lapset saataisiin vieläkin laajemmin varhaiskasvatuksen piiriin.

Varhaiskasvatusmaksut ovat alentuneet, subjektiivista hoito-oikeutta ei enää rajoiteta ja ryhmäkokoja pienennetään 1.8.2020 alkaen, kertoo Martin.

Julkaistu: 26.09.2019