Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Katu Vaasassa

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Kotihoito ottaa käyttöönsä uuden pysäköintitunnuksen

Kotihoidon työntekijöille haetaan uusia pysäköintitunnuksia, joilla on lupa pysäköidä esimerkiksi kunnan maksullisille paikoille. Pysäköintitunnus nopeuttaa ja helpottaa asiakkaan luokse pääsyä. Hakemukset käsittelee ja myöntää Vaasan kaupungin pysäköinninvalvonta.

Vaasan kaupungilla otetaan käyttöön uuden tieliikennelain mukainen mahdollisuus antaa kotiin hoitotyötä tekeville pysäköintitunnus, jolla saa pysäköidä kunnan maksullisille sekä liikennemerkillä rajoitetuille ja kielletyille paikoille. Vaasassa uusi pysäköintitunnuskäytäntö astuu voimaan lokakuun aikana.

– On todella hienoa, että Vaasan kaupunki on lähtenyt myönteisesti tähän mukaan ja saamme kotihoidolle oikeuden parempiin pysäköintimahdollisuuksiin hoidettaessa asiakaskäyntejä sekä muita asiakkaiden asioita. Pysäköintitunnus nopeuttaa asiakkaan luokse pääsyä ja pysäköintiajan rajoitukset eivät tuo työntekijälle lisähaasteita, esimerkiksi asiakkaan hätätilanteessa, vahvistaa kotihoidon johtaja Paula Olin.

Kotihoidon pysäköintitunnuksen voivat saada yhtenäisin ehdoin sekä yksityiset toimijat että julkiset toimijat. Pysäköintitunnuksen myöntämisen ehtona on kotiin tuotavien kunnallisten palvelujen tuottaminen.

Oikeus pysäköintiin kunnan hallinnoimalla kadulla tai tiealueella

Kun ajoneuvossa on kotihoidon pysäköintitunnus, saa hoitaja pysäköidä kadulla tai muulla kunnan hallinnoimalla alueella liikennemerkillä osoitetusta kiellosta tai rajoituksesta huolimatta. Lisäksi kotihoidon pysäköinnille ei aseteta aikarajoitusta. Tämä oikeus ei ole voimassa kiinteistöjen omistamilla tiealueilla.

Pysäköintitunnuksella ei kuitenkaan saa pysäköidä sellaiselle alueelle tai paikalle, joka on osoitettu liikennemerkillä vain tiettyjen ajoneuvojen pysäköintiin tai esimerkiksi liikkumisesteisille tarkoitetuille paikoille.

Kotihoidon pysäköintitunnuksen käytön valvonta tehdään yhteistyössä pysäköinninvalvonnan kanssa.

Myös muissa palveluissa pysäköintitunnus on mahdollista

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1.6.2020 ja siihen sisältyvät kotihoidon pysäköintitunnusta koskevat uudet säännökset. Kunta voi myöntää kotihoidon pysäköintitunnuksen kerrallaan asiakkaan kotona suoritettavaa:

1) sosiaalihuoltolaissa määritellyn kotipalvelun, kotihoidon ja asumispalvelun tehtävää varten

2) terveydenhuoltolaissa määritellyn kotisairaanhoidon tehtävää varten

3) vammaisuuden perusteella annettavien palveluiden ja tukitoimien tehtävää varten sekä

4) kehitysvammaisten erityishuollon tehtävää varten.

Kotihoidon pysäköintitunnuksen voimassaoloaika päättyy 31.12.2021. Tekninen lautakunta päättää erikseen pysäköintitunnuskäytännön jatkosta.

Pysäköintitunnuksen voi hakea osoitteessa www.vaasa.fi/pysakointi.

Julkaistu: 01.10.2020