Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Arkisto Uutiset

Kotihoitoa kehitetään toiminnanohjauskeskuksen avulla

Julkaistu: 20.2.2020

Kotihoitoon perustetaan toiminnanohjauskeskus 1.3.2020 alkaen. Toimivalla ja keskitetyllä toiminnanohjauksella parannetaan asiakasturvallisuutta sekä saadaan kotihoitoa joustavammaksi ja suunnitelmallisemmaksi. Toiminnan kehittämisellä vastataan hoitajarekrytoinnin haasteisiin ja hyödynnetään mahdollisimman hyvin nykyiset resurssit.

Asiakkaille toiminnanohjauskeskuksen perustaminen ei aiheuta muutoksia, sillä kyseessä on toiminnan uudelleenorganisointi pääosin henkilöstön näkökulmasta. Toiminnanohjauskeskus kuitenkin nopeuttaa mahdollisuuksia päästä Vaasan kaupungin kotihoitoon ja helpottaa uusien asiakkaiden ottamista.

Lisäksi asiakkaat saavat tasa-arvoista, laadukasta palvelua riippumatta siitä, mihin kotihoidon alueeseen asiakas kuuluu. Kotihoito suunnitellaan aina asiakaslähtöisesti ja oikea-aikaisesti, asiakkaan sen hetken hoidon tarpeet huomioiden.

Laadukasta kotihoitoa haasteista riippumatta

Toiminnanohjauskeskuksen perustaminen on vastaus hoitajien rekrytointihaasteisiin. Hoitajapula on suuri sekä Pohjanmaalla että koko Suomessa.

– Hoitajia on todella vaikeaa saada. Meillä on työpaikkoja auki, mutta uusia hakijoita ei ole. Tarvitsemme myös varahenkilöstöä, sillä kotihoidon tilanteet muuttuvat joka päivä. Siksi on keksittävä uusia keinoja saada nykyinen hoitajamäärä riittämään, kertoo kotihoidon johtaja Paula Olin.

Yksi esimies

Toiminnanohjauskeskukseen sisällytetään toiminnanohjaajat, Alvar –palvelun hoitopuoli, kotipalvelun varahenkilöstö ja toiminnasta vastuussa oleva esimies. Tarvittaessa keskukseen lisätään palveluohjaaja, joka vastaa kotihoidon palveluja saavien asiakkaiden kotiutuksista.

– Kotihoidon toiminnanohjaus on myös aiemmin toiminut keskitetysti, mutta siinä on työskennellyt viisi eri alueiden hoitajaa, eri esimiesten alaisuudessa. Myös Alvar-palvelun työntekijät ovat olleet eri esimiesten alaisuudessa. Toiminnanohjauskeskuksessa toiminnanohjaajille, Alvar-henkilöstölle ja varahenkilöstölle tulee yksi yhteinen esimies, selventää kotihoidon alueen esimies Anniina Lehtimäki.

Toiminnanohjauskeskuksen esimiehen tehtävänä on varojen käytön suunnittelu sekä hoitajaresurssien käytön arviointi yli kotihoidon aluerajojen. Tällä pyritään lisäämään välitöntä hoitotyötä ja hyödyntämään Alvar-palvelua esimerkiksi asiakkaan lääkkeidenoton tarkistamiseen.

Henkilöstön hyvinvointi huomioidaan

– Toiminnan muutoksella vähennetään yli- ja lisätyötä sekä tuplatyövuoroja. Näillä muutoksilla halutaan vähentää henkilöstön työnkuormittavuutta ja jakamaan työtehtävät tasaisesti, kuvailee kotipalveluohjaaja Sanna Pikkala.

Uudelleenorganisoinnin myötä kotihoidon alueiden esimiesohjaajilla jää enemmän aikaa toiminnan varmistamiseen, kehittämiseen sekä henkilöstöjohtamiseen, joka myös vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin.

Kotihoito tammikuussa 2020

  • kotipalvelun hoitajan käynnit: 29 427
  • säännölliset kotipalvelun asiakkaat: 603
  • tilapäiset kotipalvelun asiakkaat: 94
  • kaikki hoitotyötä tekevät työntekijät: 276

Lue lisää: Kotihoito