Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Lapset piirtää

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Koulut alkavat 14.8. normaalisti lähiopetuksena

Koulutyö Vaasan peruskouluissa alkaa perjantaina 14.8.2020. Perusopetus järjestetään kaikille oppilaille lähiopetuksena lukujärjestyksen mukaisesti. Kouluissa noudatetaan turvallisuus- ja hygieniavaatimuksia, jotta kouluun olisi kaikkien turvallista tulla. 

Opetus järjestetään Opetushallituksen laatiman valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti, jotta tartuntariski on mahdollisimman pieni.

Ekaluokkalaiset

Koulutiensä aloittaa Vaasassa tänä syksynä yhteensä 650 ekaluokkalaista. Ensimmäisen luokan oppilaat ja huoltajat kokoontuvat koulun pihassa ensimmäisenä koulupäivänä.

Muiden kuin oppilaiden ja henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulee välttää, joten vanhemmat eivät tule sisälle koulurakennukseen.

Miten opetus käytännössä järjestetään

 • Koulutyötä jatketaan normaalin lukujärjestyksen mukaan, eli opetussuunnitelmasta tai tuntijaosta ei poiketa.
 • Opetusryhmät pidetään mahdollisuuksien mukaan erillään toisistaan. Jos opetusta ei voida toteuttaa opetussuunnitelman, oppilaiden omien oppimissuunnitelmien ja tuntijaon mukaisesti, voivat opetusryhmät vaihtua.
 • Valinnaisaineita sekä taito- ja taideaineita voidaan opettaa lukujärjestyksen mukaisesti.
 • Välitunnit vietetään ulkona ja porrastetaan mahdollisuuksien mukaan.
 • Kouluissa huolehditaan hygieniasta pesemällä käsiä saippualla ja vedellä useita kertoja päivässä, ja oppilaita ohjeistetaan hyviin hygieniakäytäntöihin päivittäin.
 • Kasvosuojaimien käyttöön liittyen odotetaan valtakunnallisia suosituksia.

Poissaolot

Oppilaiden poissaolojen suhteen toimitaan Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan

 • Kouluun ei saa tulla sairaana tai jos oppilaalla on influenssan oireita.
 • Huoltajien velvollisuus on tarkistaa THL:n ohjeistukset koskien ulkomailta palaamista.
 • Normaalit poissaolosäännöt pätevät (luokanopettaja/luokanohjaaja 5 päivää, rehtori yli 5 päivää)
 • Poissaoloon tulee aina hakea lupa, ja hakemus tulee perustella.
 • Sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon.
 • Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta. Lääkäri voi arvioida myös poissaolon tarpeellisuutta. Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät (THL)
 • Poissaolon perusteiden arvioimiseksi huoltajaa pyydetään toimittamaan selvitys, kuten esimerkiksi lääkärintodistus lapsen kuulumisesta riskiryhmään.
 • Jos lapsi on poissa koulusta ilman pätevää syytä, tulkitaan se luvattomaksi poissaoloksi.
 • Jos huoltaja päättää pitää oppilaan kotona, siirtyy vastuu oppivelvollisuuden täyttymisestä huoltajalle.

Ruokailu

 • Kouluruokailu järjestetään niin väljästi kuin se on mahdollista.
 • Ruokailuun tullessa ja sieltä lähtiessä käytetään käsidesiä.
 • Oppilaat annostelevat itse ruokansa linjastolta.
 • Ruokailun aikana linjaston ottimet vaihdetaan usein.
 • Linjaston hygieniasta huolehditaan tehostetusti.
 • Pöydät ja tuolit pyyhitään päivittäin.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta alkaa normaalisti. Huoltajat hakevat lapsensa ulkoa.

Koulukuljetukset

Koulukuljetukset järjestetään normaalisti. Huoltajat voivat halutessaan huolehtia lapsensa koulukuljetuksesta ja anoa kuljetusavustusta. Avustusta voi hakea lomakkeella.

Tapahtumia ei järjestetä

Luokkaretket, leirikouluja tai muita tapahtumia ei kouluissa järjestetä.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymiseen valmiudet

Tartuntatautitilanteen muuttuessa kouluilla on valmiudet siirtyä lähi- ja etäopetuksen vuorotteluun.  Jos lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti, kunta voi päättää viranomaisten arvioiden pohjalta poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lähi- ja etäopetusta järjestetään vuoroviikoin.

Siirtyminen erityisiin opetusjärjestelyihin voi koskea yhtä tai useampaa luokkaa tai yksittäistä koulua. Vaasan kouluissa harjoitellaan valmiuksia työskennellä Teamsin tai muun vastaavan sovelluksen avulla mahdollisen uuden etäopetusjakson varalle.

Mahdolliset poikkeusjärjestelyt eivät koske 1–3-luokkalaisia, joiden opetus järjestetään lähiopetuksena myös tilanteen muuttuessa.

Julkaistu: 07.08.2020