Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
piktogrammi

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Lähiopetukseen palataan perusopetuksessa 14.5.: kouluun on turvallista tulla

Perusopetuksen kaikki oppilaat palaavat koulun lähiopetukseen 14.5. Opetusta ei tämän jälkeen enää jatketa etäopetuksena eli oppilaan on osallistuttava lähiopetukseen, ellei hänelle ole erityisestä syystä myönnetty vapautusta. Sairaana ei saa tulla kouluun.

Päivitetty 11.5.2020 (kohta Poissaolot)
Julkaistu 8.5.2020

Jäljellä oleva lähiopetuksen jakso on tärkeä oppilaiden hyvinvoinnin ja sosiaalisten suhteiden näkökulmasta. Opetus järjestetään Opetushallituksen laatiman valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti, jotta tartuntariski on mahdollisimman pieni.

 • Perusopetus siirtyy takaisin lähiopetukseen. Etäopetusta ei enää järjestetä.
 • Oppilaalla on oikeus kouluruokaan sekä aiemmin myönnettyyn koulukuljetukseen.
 • Oppilaalla on oikeus opetukseen sekä tarvitsemaansa koulunkäynnin tukeen sekä oppilashuollon palveluihin. Koulupsykologit ja –kuraattorit ovat käytettävissä kouluilla.
 • Kymmenen hengen kokoontumisrajoitus ei koske perusopetusta.
 • Muiden kuin oppilaiden ja henkilökunnan oleskelua koulun alueella tulee välttää. Esimerkiksi huoltajat eivät tule sisälle koulurakennukseen.
 • Kouluissa huolehditaan hygieniasta pesemällä käsiä saippualla ja vedellä useita kertoja päivässä.

Miten opetus käytännössä järjestetään

 • Koulutyötä jatketaan normaalin lukujärjestyksen mukaan, eli opetussuunnitelmasta tai tuntijaosta ei poiketa.
 • Alakoulujen opetus pyritään järjestämään omassa ryhmässä oman opettajan johdolla ilman vaihtotunteja.
 • Yläkouluissa pyritään siihen, että oppilaat vaihtavat mahdollisimman vähän luokkatiloja koulupäivän aikana.
 • Valinnaisaineita sekä taito- ja taideaineita voidaan opettaa lukujärjestyksen mukaisesti.
 • Liikuntatunnit järjestetään ulkona, ja muillakin tunneilla saatetaan nyt liikkua paljon ulkona.
 • Välitunnit porrastetaan ja vietetään ulkona.
 • Oppilaat käyttävät pääsääntöisesti vain omia välineitä.
 • Lauantai 23.5. on virallinen koulupäivä. Tämän lukuvuoden lauantaikoulupäivistä on päättänyt kasvatus- ja opetuslautakunta jo syksyllä 2019.

Poissaolot

Oppilaiden poissaolojen suhteen toimitaan Opetushallituksen ohjeistuksen mukaan.

 • Normaalit poissaolosäännöt pätevät (luokanopettaja/luokanohjaaja 5 päivää, rehtori yli 5 päivää)
 • Sairaana ei voi tulla kouluun.
 • Poissaoloon tulee aina hakea lupa, ja hakemus tulee perustella.
 • Koulu harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita.
 • Sairaus tai oppilaan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon.
 • Riskiryhmään kuuluminen perustuu hoitavan lääkärin arvioon henkilön tilanteesta. Lääkäri voi arvioida myös poissaolon tarpeellisuutta. Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät (THL)
 • Poissaolon perusteiden arvioimiseksi huoltajaa pyydetään toimittamaan selvitys, kuten esimerkiksi lääkärintodistus lapsen kuulumisesta riskiryhmään.
 • Lapsen kuuluessa riskiryhmään rehtori voi tehdä päätöksen erityisistä opetusjärjestelyistä. Riskiryhmään kuuluminen on todennettava lääkärintodistuksella.
 • Jos lapsi on poissa koulusta ilman pätevää syytä, tulkitaan se luvattomaksi poissaoloksi.
 • Jos huoltaja päättää pitää oppilaan kotona, siirtyy vastuu oppivelvollisuuden täyttymisestä huoltajalle.

Ruokailu

 • Ruokailu voidaan järjestää koulun ruokasalissa, jos huolehditaan siitä, että opetusryhmät eivät kohtaa. Ruokailu voidaan järjestää myös koulun muissa tiloissa.
 • Ruokailuaikoja porrastetaan.
 • Hygieniasta huolehditaan mahdollisimman hyvin.
 • 14.-15.5. kouluissa jaetaan eväspaketit. Maanantaista 18.5. alkaen oppilaille tarjotaan normaalisti lämmin kouluruoka.

Aamu- ja iltapäivätoiminta

 • Aamu- ja iltapäivätoiminta jatkuu normaalisti.
 • Huoltajat hakevat lapsensa ulkoa, mieluiten koulun portilta.

Koulukuljetukset

 • Opetushallitus ei ole ohjeistanut kouluja turvaväleistä koulukuljetuksissa.
 • Koulukuljetuksissa ei tarvitse käyttää hengityssuojaimia.
 • Riskiryhmät huomioidaan.

Kevätjuhla ja todistusten jakaminen

 • Kevätjuhlia ei tänä vuonna järjestetä.
 • Todistukset jaetaan lauantaina 30.5. omissa luokissa.
 • Todistustenjakotilaisuudessa ovat läsnä vain opettaja ja oppilaat. Huoltajat eivät siis tule paikalle.

Julkaistu: 08.05.2020