Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Lapsi leikkii pihalla

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Lasten ja nuorten hyvinvointiin panostetaan myös koronatilanteessa

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 5.10.2020 muun muassa valtuustoaloitetta lasten ja nuorten hyvinvointipaketista koronakriisistä selviytymiseen.

Valtuutettu Lotta Alhonnoro (VIHR) on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Vaasan kaupunki panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin koronakriisin vaikutusten minimoimiseksi. Aloitteessa esitetään lisäresursseja opetukseen, oppilashuollon tukeen, neuvoloihin ja perheiden tukeen sekä mielenterveys- ja päihdepalveluihin syksyksi 2020 ja tilanteen niin vaatiessa, myös tulevien vuosien budjetteihin.

Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa, että Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa toimitaan vahvistetun talousarvion mukaan myös syksyllä 2020. Opetusministeriö ja paikallinen perusopetuksen hallinto ovat ohjeistaneet kouluja kartoittamaan mahdolliset poikkeusolojen aiheuttamat tuen tarpeet jo loppukevään ja uuden lukuvuoden alkaessa. Perusopetuksessa korona-avustusrahaa on käytetty ja tullaan käyttämään muun muassa tukiopetukseen, erityisopetukseen ja oppilaanohjaukseen sekä resurssiopettajien palkkaukseen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta puolestaan vastaa, että sosiaali- ja terveystoimessa kehitetään monialaisesti lasten, nuorten ja perheiden palveluja niin talousarvion kuin hankehakemusten avulla. Perheille on muun muassa lisätty ohjaus- ja neuvontapuhelinpalvelua ja chat-palvelua sekä perhetyöhön sijoitettiin väliaikaisesti varhaiskasvatuksesta työntekijöitä.

Aloite menee vielä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.

Julkaistu: 07.10.2020