Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

piktogrammi

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Palvelutalojen asukkaita voi tavata ulkona

Vaasan kaupungin palveluasumisen asukkaat voivat tavata läheisiään ulkona. Tapaamisen voi järjestää palvelutalon sisätiloissa vain siinä tapauksessa, että asukkaan terveydentila ei salli ulkona tapahtuvia vierailuja.

Vaasan kaupungin palveluasumisen yksiköissä noudatetaan Vaasan sairaanhoitopiirin suosituksia sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeita.

Kyseisiä ohjeita noudatetaan kaikissa sosiaalihuollon toimintayksiköissä, jotka tarjoavat ympärivuorokautista pitkäaikaista hoitoa ja hoivaa esimerkiksi ikääntyneille.

– Kaikki tapaamiset järjestetään pääsääntöisesti ulkona. Sisällä tapaamisia järjestetään vain, jos potilasta ei terveydentilansa vuoksi voi tuoda ulos, kuten esimerkiksi saattohoidossa olevat asukkaat, kertoo Vaasan kaupungin palveluasumisen johtaja Eila Nyby.

Nybyn mukaan järjestelyillä turvataan palveluasumisen pienkotien kaikkien asukkaiden turvallisuus.

– Pienkodeissamme liikutaan yhteisissä tiloissa, eikä esimerkiksi ulko-ovesta pääse suoraan asukkaan omaan huoneeseen. Yksiköiden asiakastiloihin pääsy rajataan edelleen pääsääntöisesti yksikön henkilökuntaan.

Ohjeita vierailijoille:

  • Älä vieraile yksikössä tai ota omaistasi kotiin, jos sinulla edes lievimpiäkään tartuntataudin oireita: yskää, nuhaa, kurkku- tai lihaskipua, kuumetta, haju- tai makuaistin muutoksia tai ripulia. Sinun tulee olla ollut oireeton viimeisten kahden viikon ajan.
  • Vierailu on lisäksi kielletty, mikäli olet saapunut/palannut ulkomailta Suomeen viimeisten 14 vuorokauden aikana.
  • Vierailijoiden määräksi suositellaan 1-2 läheistä kerrallaan asukasta kohden. Kokoontumisia suurissa ryhmissä (yli 10 henkilöä) tulee välttää.
  • Sovi vierailusta ja vierailuajasta sekä kestosta etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa. Ilmoittaudu saapuessasi yksiköön. Ulkona tapahtuvissa vierailuissa ei hoitohenkilökunnan läsnäolo ole välttämätöntä.
  • Ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon yksiköissä vierailun tai asukkaan kotona tapahtuvan käynnin aikana on käytettävä yksikön henkilökunnalta saatua asianmukaista suojausta. Noudata henkilökunnan ohjeita käsihygienian ja suojainten käytöstä.
  • Suositellaan pitämään turvaväliä muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan.
  • Desinfioi kätesi vierailulle saapuessasi ja pois lähtiessä.

Asukkaana olevan omaisen kanssa on mahdollista lähteä myös kävelylle tai järjestää tapaaminen kodinomaisissa olosuhteissa perheen kanssa. Lue lisää palveluasumisen asukkaiden vierailuista perheissä ja juhlatilaisuuksissa

Perheenjäsenten, jotka osallistuvat omaisensa hoitoon, esimerkiksi kuljetukseen tai avustamiseen, tulee noudattaa asianmukaista hoitohenkilökunnalta saatua suojausta.

Vaasan sairaanhoitopiirin antama suositus on voimassa toistaiseksi ja mahdollisen tartuntatilanteen tai valtakunnallisten ohjeiden muuttuessa sitä voidaan muuttaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön antamat koronavirustilannetta koskevat päätökset, viranomaisohjeet ja suositukset löytyvät osoitteesta: https://stm.fi/stm-ohjeet-koronavirustilanteessa

Julkaistu: 03.07.2020