Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

sisäsatama ilmakuva

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Pienvenesatamatoiminnan jatkoa pohditaan – Esiselvitys nähtävillä 12.-26.10.2020

Vaasan kaupunki on teettänyt selvityksen ylläpitämistään pienvenesatamista. Selvityksen tavoitteena on esittää realistinen kuvaus kaupungin vastuulla olevien pienvenesatamien palveluista, sekä arvioida kuinka palvelut kannattaa tuottaa tulevaisuudessa.

Pienvenesatamia koskevat tehtävät eivät kuulu kuntien lakisääteisiin tehtäviin, mutta kaupunki on niistä vastuussa palvelun tuottajana. Palvelu sisältää venepaikkojen vuokrauksen ja sitä koskevien lisäpalvelujen tuottamisen vaasalaisille ja ulkopaikkakuntalaisille. Tämän vuoksi vuokraustoiminta pyritään järjestämään niin, että siitä saatavilla tuloilla voidaan kattaa palvelun tuottamisesta syntyvät kustannukset.

Vaasan kaupunki hallinnoi sekä ylläpitää Vaasassa 18 pienvenesatamaa, joissa on yhteensä 1 926 vuokrattavaa venepaikkaa. Venepaikkojen vuokrausaste on ollut keskimäärin 82 prosenttia eli tyhjiä paikkoja on ollut vuosittain lähes 350. Kaupungilla on lisäksi 18 veneiden talvisäilytyspaikkaa, jotka ovat käytettävissä 1.9.–1.6. välisellä ajalla. Vaasassa talvisäilytyspaikat ovat ilmaisia, mikä on vertailukaupunkien joukossa harvinaista.

Tavoitteena nykyisen toiminnan kehittäminen

Selvityksessä esitetään kaksi vaihtoehtoa palveluiden tuottamisesta tulevaisuudessa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa pienvenesatamien palvelutuotanto säilyy Vaasan kaupungilla, mutta toimintaan tehdään merkittäviä muutoksia niin, että toiminta saadaan taloudellisesti tasapainoon ja venepaikkoja voidaan ylläpitää ja huoltaa pitkäjänteisesti. Myös venepaikkojen ylitarjontaa pienennetään luopumalla osasta satamia tai venepaikkoja. Lisäksi veneiden talvisäilytystä koskevat periaatteet määritellään yhdenmukaiseksi. Talvisäilytyspaikat muutetaan maksullisiksi ja niillä säilytettävät veneet ja muu luvallinen kalusto merkitään tunnuksin.

Toisessa vaihtoehdossa koko pienvenesatamatoiminta yksityistetään ja Vaasan kaupunki luopuu venepaikkavuokrauksesta julkisena palveluna. Yksityistämisessä kaupungin omaisuutta luovutetaan yksityiselle taholle, mikä edellyttää julkista kilpailutusta. Yksityistäminen on haastava kokonaisuus, mutta voi luoda veneilijöille myös uusia mahdollisuuksia ja lisäpalveluita.

Selvityksen johtopäätöksenä esitetään edettäväksi vaihtoehdon 1 mukaisesti. Kaupunki keskittyy hoitamaan pienvenesatamien perustason, turvalliset venepaikat sekä viihtyisän ympäristön ja näin varmistamaan vesille pääsyn kaikille vaasalaisille. Tavoitteena on myös kehittää veneiden talvisäilytystä.

Taloudellisesti toiminta järjestetään niin, että venepaikka- ja talvisäilytysmaksuilla katetaan kaupungin pienvenesatamien käyttökustannukset. Investoinneista laaditaan 10 vuoden investointisuunnitelma, missä huomioidaan esimerkiksi kaupungin alueellisen asukasmäärän kehittyminen. Ylikapasiteettia voidaan mahdollisesti luovuttaa muun tahon hallintaan ja kehitettäväksi. Uusilla alueilla voidaan huomioida myös yksityisten toimijoiden tarjoamat mahdollisuudet ja lisäpalvelut.

Tekninen lautakunta käsittelee asiaa 4.11.2020. Asukkaille ja palveluiden käyttäjille varataan sitä ennen mahdollisuus osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Selvitys on nähtävillä vaasa.fi-verkkopalvelun lisäksi Teknisen viraston aulassa osoitteessa Kirkkopuistikko 26.

Kommentit selvitykseen voi toimittaa 26.10. klo 16 mennessä sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo@vaasa.fi tai kirjeitse Vaasan kaupungin kirjaamoon osoitteeseen Raastuvankatu 33A, 65100 Vaasa.

Lue selvitys täältä: Vaasan kaupungin pienvenesatamatoiminnan järjestämistä koskeva selvitys 2020.pdf

Julkaistu: 12.10.2020