Ohita valikko
piktogrammi

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Puolivuotiskatsaus ennustaa toimintamenojen kasvua

Julkaistu: 12.9.2022

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 5.9.2022 muun muassa vuoden 2022 toista osavuosikatsausta.

Tilinpäätösennusteen, tilanne kesäkuun lopussa, mukaan toimintatuotot toteutuvat tänä vuonna noin 5,8 miljoonaa euroa yli muutetun talousarvion. Toimintatuottojen ylitys johtuu pääosin myyntituotoista, sekä tuista ja avustuksista. Tukea ja avustuksia tulee muun muassa koronaan liittyen.

Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakulut ylittyvät muutettuun talousarvioon verrattuna noin 10,5 miljoonaa euroa. Ylitys johtuu pääosin palvelujen ostoista, aineista, tarvikkeista ja tavaroista, avustuksista ja vuokrista. Erityisesti nousseet polttoaineiden, elintarvikkeiden ja kuljetusten hinnat aiheuttavat menopaineita.

Toimintatuotoista ja toimintakuluista johtuen toimintakatteen muutos on noin -4,7 miljoonaa euroa muutettuun talousarvioon verrattuna.

Verorahoitus toteutunee yli muutetun talousarvion. Verotulot ylittävät talousarvion verotuloennusteen mukaan noin 4,6 miljoonaa euroa. Investoinnit toteutuvat lähes muutetun talousarvion mukaisesti.

Tilinpäätösennusteen mukaan vuosikate on noin 39,3 miljoonaa euroa ja on näin ollen 2,9 miljoonaa euroa yli muutetun talousarvion.

Tilikauden tuloksen arvioidaan olevan noin 8,3 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,9 miljoonaa euroa yli muutetun talousarvion.

Ennusteen mukaan kaupungin lainakanta on noin 373 miljoonaa euroa 31.12.2022. Kaupungin rahoituskulut ovat rahamarkkinatilanne huomioiden varsin hyvin hallinnassa. Koronapandemia ja Ukrainan kriisi lisäävät kuitenkin rahoitusmarkkinoiden epävarmuutta.

Osavuosikatsaukset laaditaan neljännesvuosittain; maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun lopun tilanteesta. Kesäkuun lopun osavuosikatsaus on laajempi puolivuotiskatsaus.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.