Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Raideliikennettä halutaan selvittää hankkeella

Julkaistu: 28.4.2022

Päivitetty: 2.5.2022

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 25.4.2022 muun muassa raideliikennettä.

Vaasan kaupungin strategiassa on nostettu keskeiseksi tavoitteeksi hiilineutraalisuus vuoden 2029 loppuun mennessä. Liikenteen päästöjä voidaan alentaa tehokkaimmin kestävän liikkumisen muotoja ja palveluita kehittämällä.

Hankkeen tavoitteena olisi selvittää valmistumassa olevan liikennemallin avulla raideliikenteen kysyntää osana Vaasan liikennejärjestelmää. Lisäksi selvitetään toteutus- ja rahoitusmalleja sekä pohditaan seuraavia askeleita asian edistämiseksi. Työssä huomioidaan myös raideliikenteen vaikutuksia maankäyttöön ja kaupungin alueiden kehittämiseen.

Hankeideaa on työstetty yhteistyössä VASEK:n kanssa, joka on valmis jatkamaan selvitystyötä kuntatekniikan kanssa.

Hankkeen budjetti on 50 000 euroa, josta 35 000 euroa haetaan Ympäristöministeriön Kuntien ilmasto- ja kiertotaloushankkeet –avustushaussa. Kuntatekniikan, VASEK:n ja konsernihallinnon kunkin osuus olisi 5 000 euroa. Hankeaika olisi elokuu 2022 – huhtikuu 2024.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä hankeidean, rahoituksen hakemisen ja hankevastinrahan.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.