Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Lapset piirtää

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaaksiottoalueita muutetaan väliaikaisesti

Oppilaaksiottoalueita eli ekaluokkalaisen lähikoulun määritteleviä rajoja on väliaikaisesti muutettu Vaasan ruotsinkielisessä perusopetuksessa. Muutokset koskevat Vasa övningsskolan, Vikinga skolan ja Haga skolan alueita lukuvuoden 2021-2022 aikana.

Vaasan ruotsinkielisessä perusopetuksessa on käytössä oppilaaksiottoalueet, joiden avulla kaikille koulunsa aloittaville osoitetaan koulupaikka oman alueen koulusta. Oppilaaksiottoalueita on viisi: Gerby skolan, Haga skolan, Sundom skolan, Vasa övningsskolan ja Vikinga skolan alue.

Syksyllä 2021 Vasa övningsskolan alueella aloittaa niin paljon ensimmäisen luokan oppilaita, etteivät he kaikki mahdu kyseiseen, keskustassa sijaitsevaan kouluun. Tämän vuoksi oppilaaksiottoalueiden rajoja on väliaikaisesti muutettu Vasa övningsskolan, Vikinga skolan ja Haga skolan alueilla lukuvuoden 2021-2022 ajaksi.

Vikinga skolaan ja Haga skolaan enemmän oppilaita

Syksyllä 2021 koulutiensä aloittaa Vaasan ruotsinkielisessä perusopetuksessa yhteensä 212 lasta.

Vasa övningsskolan oppilaaksiottoalueella aloittaa koulunsa 71 oppilasta. Vaasan kaupungin ja Vasa övningsskolan tekemän sopimuksen mukaan koulussa voi aloittaa enintään 65 ekaluokkalaista. Vasa övningsskola on Åbo akademin ylläpitämä normaalikoulu eli harjoittelukoulu.

Oppilaaksiottoalueita on nyt muutettu väliaikaisesti niin, että syksyllä 2021 koulutiensä aloittaa Vasa övningskolassa 59, Vikinga skolassa 58 (7 enemmän kuin normaalisti) ja Haga skolassa 18 (5 enemmän kuin normaalisti) ekaluokkalaista.

Niille oppilaille, joiden oppilaaksiottoalue ja lähikoulu muuttuu, mutta joilla on jo vanhempia sisaruksia Vasa övningsskolassa, taataan oppilaspaikka kyseisessä koulussa. Vanhemmat tekevät tästä erikseen hakemuksen.

Julkaistu: 14.12.2020