Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Saa leikkiä! Leikkitutorit aloittavat työnsä varhaiskasvatuksessa

Julkaistu: 9.9.2021

Vaasan varhaiskasvatuksessa koulutetaan henkilökuntaa leikkimään. Kuulostaako hassulta? Ei sittenkään, sillä leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen työtapa, jota nyt kehitetään muun muassa dokumentoimalla leikki- ja oppimisympäristöjä sekä kouluttamalla leikkitutor jokaiseen päiväkotiin.

Vaasan kaupungin varhaiskasvatuksessa on aloitettu pitkäaikainen projekti, jossa kehitetään leikki- ja oppimisympäristöjä varhaiskasvatussuunnitelman hengessä. Mukana ovat kaikki Vaasan varhaiskasvatusyksiköt eli päiväkodit ja perhepäivähoito.

– Jokaisesta päiväkodista valitaan yksi leikkitutor, joka esimiehen kanssa suunnittelee konkreettiset askeleet, miten leikkiä lähdetään kehittämään, suunnittelemaan ja toteuttamaan taloissa, kertoo kehittämispäällikkö Hanna Huhtakangas.

Tämän jälkeen tieto viedään talon jokaiseen ryhmään, joissa leikkiä suunnitellaan lapsilta lähtevien ajatusten ja mielipiteiden pohjalta.

Henkilökunnan kouluttajana toimii varhaiskasvatuksen opettaja, kouluttaja Hanne Nyman.

Dinosaurusleikki

Rikas leikkiympäristö rikastaa myös leikkiä

Viime keväänä päiväkotien ja perhepäivähoidon leikki- ja oppimisympäristöjä kuvattiin lasten silmin, eli miltä ne tällä hetkellä näyttävät lapsen tasolta katsottuna.

– Näitä leikki- ja oppimisympäristöjä lähdetään syksyn aikana kehittämään leikkitutoreiden avulla. Käytännössä tämä voi tarkoittaa vaikkapa sitä, että tila on jäsennelty toimintojen mukaan, leikkimateriaalit ovat lasten tasolla ja saatavilla, ja tilassa on mahdollisuus tehdä itse leikkiin rekvisiittaa, Huhtakangas kertoo.

Kouluttaja Hanne Nymanin mukaan rikas leikkiympäristö ja kokemusmaailma tuottavat myös rikasta leikkiä, ja tässä aikuinen on tärkeänä mahdollistajana.

– Erilaisia leikkiympäristöjä luotaessa huomioidaan lasten toiveet ja ideat. Kuuntelemme myös huoltajia, jotta hekin voivat tuoda esille ideoitaan ja ajatuksiaan leikistä, Huhtakangas kertoo.

Kasvattaja kannattelee leikkiä

Päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa tietysti leikitään nykyäänkin joka päivä, sillä leikki on varhaiskasvatuksen keskeinen työtapa. Lapsi oppii parhaiten leikkimällä.

Koulutuksilla ja leikkitutoreiden avulla haetaankin nyt vahvistusta yhteiselle leikkipedagogiikalle sekä uusia työkaluja henkilöstölle.

– Toivomme, että kasvattajamme ottavat koulutuksien ja leikkitutoreiden avulla käyttöön leikin koko voiman ja kannattelevat leikkiä. Aikuinen tukee lasten kiinnostusta suuntaamalla leikkiä, mahdollistamalla uteliaisuutta ja tutkimista, muokkaamalla ympäristöä. Kasvattaja rakentaa ympäristöä lasta kuunnellen ja huomioiden, yhdessä lasten kanssa, kuvailee varhaiskasvatusjohtaja Anne Savola-Vaaraniemi.

Siivouspartio