Tietoa koronaviruksesta

Tietoa koronaviruksesta

Ohita valikko
Lapset leikkivät päiväkodin pihalla

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautuu 1.8.: kyselyllä kartoitetaan palvelun tarvetta

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajoitus poistuu 1.8.2020. Vaasan kaupungin varhaiskasvatus kartoittaa parhaillaan kyselyn avulla, kuinka moni nyt osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa olevista lapsista siirtyy elokuussa kokoaikaiseksi.

Varhaiskasvatuslakia muutetaan siten, että kaikilla lapsilla on elokuusta lähtien jälleen oikeus osallistua varhaiskasvatukseen lapsen tarpeen mukaan osa-aikaisena tai kokoaikaisena.

Oikeus varhaiskasvatukseen ei ole elokuusta lähtien enää riippuvainen siitä, onko lapsen vanhempi tai muu huoltaja esim. työssä osa-aikaisesti, työttömänä, opiskelijana tai hoitovapaalla.

Subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos koskee Vaasassa noin sataa lasta, jotka ovat tällä hetkellä osa-aikaisessa varhaiskasvatuksessa. Heidän perheilleen on lähetetty suoraan päiväkotien ja perhepäivähoidon kautta kysely palvelun tarpeesta syksyllä.

– Maaliskuun aikana vanhemmat saavat vastata kyselyyn, jonka perusteella saamme tietää, valitsevatko vanhemmat laajemman varhaiskasvatusoikeuden vai eivät. Sitten tiedämme, millaisia vaikutuksia lakimuutoksella on varhaiskasvatuspaikkojen tarpeen suhteen Vaasassa, kertoo palvelupäällikkö Merja Martin.

Jos kaikille lapsille halutaan kokoaikainen varhaiskasvatus, tarkoittaisi se noin sadan paikan lisätarvetta Vaasan varhaiskasvatuksessa.

Yli 3-vuotiaiden ryhmäkoot pienenevät

Elokuussa voimaan tulevan uuden varhaiskasvatuslain myötä myös yli 3-vuotiaiden ryhmäkokoja pienennetään. Henkilökunnan ja lasten välistä suhdelukua muutetaan siten, että päiväkodissa on seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohden. Nykyinen suhdeluku on 1/8.

– Ryhmäkokojen pienentämisen vuoksi lisäpaikkoja tarvitaan noin 20. Lakimuutosten vuoksi myös henkilökuntaa tarvitaan jonkun verran lisää, kertoo Martin.

Valtio korvaa lakimuutoksista aiheutuvat kulut kunnille täysmääräisesti.

Julkaistu: 04.03.2020