Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Sundomin keskustan asemakaava etenee valtuustoon

Julkaistu: 10.10.2022

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 3.10.2022 muun muassa Sundomin asemakaavaa.

Sundomissa kaavoitettava alue on ylemmillä kaavatasoilla määritelty Sundomin kylän keskukseksi. Alueella ei ole asemakaavaa. Asemakaavalla on tarkoitus luoda edellytyksiä lisärakentamiselle ja Sundomin palvelurakenteen kehittämiselle. Lisäksi on tutkittu toimenpiteitä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Kaavan tavoitteena on tukea arvokkaan kylämiljöön säilymistä. Kaavoitustyön yhteydessä on selvitetty vanhan rakennuskannan arvo ja mahdollinen suojelun tarve.

Asemakaavatyössä tuetaan hyvinvoinnin ja hiilineutraaliuden strategisia tavoitteita luomalla mahdollisuuksia Sundomin palvelurakenteen säilymiseen ja kehittymiseen niin, että tarve liikkua oman kaupunginosan ulkopuolelle olisi mahdollisimman vähäinen. Asukkaita kannustetaan kulkemaan kävellen tai pyörällä luomalla monipuolista ja viihtyisää oleskelu- ja liikkumisympäristöä.

Vuonna 2020 kaavasta tehtiin kaksi luonnosta. Yleisötilaisuuden sijasta asemakaavan verkkosivuilla julkaistiin esittelyvideo ja karttapohjainen internet-kysely. Noin 70 prosenttia vastaajista toivoi, että suunnittelua jatketaan luonnosvaihtoehto 1:n mukaan. Noin 30 prosenttia kannatti vaihtoehtoa 2. Asemakaavatyötä on jatkettu vaihtoehtoisen asemakaavaluonnoksen 1 pohjalta.

Sundomin keskustan asemakaavaehdotus ja ehdotus tonttijaoksi olivat julkisesti nähtävillä 17.6. –15.8.2022. Kaavaehdotuksesta pyydettiin lausunnot viranomaisilta ja yhteistyötahoilta. Asemakaavaehdotuksesta jätettiin 7 muistutusta ja 9 lausuntoa.

Asemakaavaan tehdyt tarkistukset ovat vaikutuksiltaan vähäisiä, eivätkä edellytä asemakaavaehdotuksen asettamista uudelleen nähtäville.

Kaavaan voi tutustua täällä.

Kaupunginhallitus esitti, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä tarkistetun Sundomin keskustan asemakaavan muutoksen ja tonttijaon.

Valtuusto käsittelee kaavaa kokouksessaan 10. lokakuuta.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.