Ohita valikko
Lapsia koulussa

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Suomenkielisten koulujen johtokuntien palauttaminen mahdollista

Julkaistu: 29.9.2021

Päivitetty: 5.10.2021

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 27.9.2021 muun muassa koulujen johtokuntia.

SDP:n valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen suomenkielisten peruskoulujen johtokuntien palauttamisesta.

Vaasan kaupungin suomenkielisten peruskoulujen johtokunnat lakkautettiin vuonna 2008. Perusteluina lakkauttamiselle olivat taloudelliset syyt sekä päällekkäiset toiminnot koulujen vanhempainyhdistysten kanssa. Ongelmana on edelleen, riittääkö aktiivisia huoltajia toimimaan sekä vanhempainyhdistyksissä että koulujen johtokunnissa. Ruotsinkielisistä kouluista johtokuntia ei lakkautettu.

Keskeisimmät johtokunnan tehtävät ovat hyväksyä koulun lukuvuosisuunnitelma syksyisin, vahvistaa koulun sisäistä toimintaa koskevat säännöt, tarvittaessa antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita sekä edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Koulun rehtori toimii esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä kokouksissa toimii koulusihteeri.

Alueellinen johtokuntamalli voisi olla toimiva ratkaisu

Mallissa jokainen koulu, pienimmästä 70 oppilaan koulusta yli 800 oppilaan kouluun, kuuluisi johonkin neljästä pienalueesta. Johtokuntien opettaja- ja oppilasjäsenet sekä henkilökunnan edustajat voisivat vaihtua lukuvuosittain.

Valtuustoaloitteen vastauksessa esitetään, että peruskoululla voi olla kodin ja koulun yhteistyötä edistävä johtokunta, mikäli kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen tai ruotsinkielinen jaosto näin päättää. Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomen- ja ruotsinkieliset jaostot valitsevat johtokunnat ja jaoston edustajan niihin. Kahdella tai useammalla koululla voi olla yhteinen johtokunta.

Asia etenee kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.
Lue, katso ja kuuntele aiemmat Mitä kaupunginhallitus päätti –jutut.