Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Nuoret istuu portailla

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Suurin osa vaasalaisista nuorista voi hyvin

Vuoden 2019 Kouluterveyskysely osoittaa, että vaasalaiset nuoret voivat pääosin hyvin ja saadut tulokset ovat lähes samanlaisia koko maan tuloksiin verrattuna. Eroina koko maan tuloksiin vaasalaiset nuoret nukkuvat vähemmän, myös päihteiden käyttö on vähäisempää. Vaasassa kouluterveyskyselyyn vastasi yhteensä 3026 nuorta.

– Tuloksista on ilo huomata, että nuoret kokevat saavansa tukea vanhemmiltaan ja heillä on vapaa-ajan harrastuksia. Huomionarvoista on se, että pääsääntöisesti nuoret viihtyvät koulussa ja heillä on ystäviä, kertoo terveydenedistämisen koordinaattori Hanna-Mari Joutsen.

Silti Vaasassa niin kuin koko maassa kouluyhteisöön kuulumisen tunne on laskenut. Toisaalta nuorten kokemukset oppilashuollon tuesta on parantunut.

– Päihteidenkäyttö on vaasalaisnuorilla yleisesti vähentynyt, mutta sitä on edelleen. Kyseessä on alaikäiset nuoret, joten ennaltaehkäisevää päihdetyötä tulee edelleen jatkaa suunnitelmallisesti, sanoo Joutsen.

Suurin osa nuorista kokee, että omalla asuinalueella ei järjestetä nuorille kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa.

Huolta herättää nuorten jaksaminen

Terveyskyselyn tulokset osoittavat, että nuoret nukkuvat ja liikkuvat suosituksiin nähden riittämättömästi. Nuoret kokevat, että netin käyttö vie liikaa aikaa ja heidän on itse sitä vaikea rajoittaa.

­– Aamupalan ja koululounaan jättää yllättävän moni nuori syömättä, harmittelee terveydenedistämisen koordinaattori Tarja Paikkala.

Kouluterveyskyselyssä huolena nousee tytöt. Useammin kuin pojat he kokevat oman terveytensä huonoksi, oireilevat enemmän, jättävät ruokailut väliin, nukkuvat liian vähän sekä netin käytön rajaaminen on heille haasteellista.

– Liian moni nuori kertoo kokeneensa henkistä, fyysistä sekä seksuaalista väkivaltaa viimeisen vuoden aikana. Tämä tulos on todella pysäyttävä ja otettava vakavasti, sillä väkivallan suhteen tulee olla nollatoleranssi, kertoo Paikkala huolestuneena.

Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi

THL:n kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi valtakunnallisena tutkimuksena. Tutkimukseen osallistuvat 4.–5. luokkalaiset oppilaat ja heidän huoltajansa, 8.–9. luokkalaiset sekä lukion ja ammatillisen oppilaitoksen 1.–2. vuoden opiskelijat.

Julkaistu: 29.11.2019