Ohita valikko
Kaislat syksyllä meren rannalla

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Taloustilanne vaikuttaa moneen asiaan

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 26.8.2019 muun muassa säästöjä, kaupungin yhteistyöneuvottelujen päättymistä sekä Sisäsataman ranta-alueen aiesopimusta.

Talouden sopeuttamiseksi haettiin jo aikaisemmin 2,5 % eli 6,4 miljoonaa euroa säästöä käyttösuunnitelmiin vuosille 2020-2021, jotta 16 miljoonan euron säästötavoite saavutetaan. Tämän lisäksi haettiin yhteistoimintaneuvotteluiden kautta 9 miljoonan euron säästöjä.

Talouden sopeuttamisella ja yhteistoimintamenettelyllä arvioidaan kaupungin saavuttavan talouden sopeuttamistavoitteen 25 miljoonaa euroa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Kaupungin yhteistoimintaneuvottelut päättyivät

Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistyessä 30.4.2019 tavoitteena oli 9 miljoonan euron säästöt, joka tarkoitti 237 henkilötyövuoden säästämistä vuoden 2021 loppuun mennessä.

21.8.2019 päättyneissä neuvotteluissa löydettiin ratkaisuja, joiden tuloksena kaupungin henkilöstö vähenee 145:llä henkilötyövuodella vuoteen 2021 mennessä. Irtisanottavia palvelussuhteita on enintään 25, vuoden 2021 loppuun mennessä.

Henkilöstösuunnittelulla saadaan noin 5,5 miljoonan euron säästö ja muilla toimenpiteillä noin 3,5 miljoonan säästö. Työnantaja on varautunut myös 1-3 päivän lomautuksiin vuosina 2020 ja 2021, jos säästötavoitteisiin ei päästä muilla toimenpiteillä.

– Henkilöstövähennykset pyritään pääsääntöisesti tekemään niin sanotusti luonnollisen poistuman kautta, kuten eläköitymisten, määräaikaisuuksien ja muun poistuman kautta. Vaasan kaupungin henkilökunnasta eläkeoikeus on täyttynyt tai täyttyy noin 360 henkilöllä vuoden 2021 loppuun mennessä. Mahdollisten irtisanottavien määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä, kertoo vs. henkilöstöjohtaja Jyrki Sydänoja.

Yhteistoimintaneuvottelujen säästötoimenpiteet on suunniteltu toimialoittain. Sivistystoimen osalta säästötoimenpiteissä on myös kotihoidon tuen kuntalisän poistaminen vuosina 2020-2021 sekä Palosaaren kirjaston sulkeminen. Sosiaali- ja terveystoimessa uudelleen organisoidaan esimerkiksi vammaispalveluja sekä muistiyhdistysten toimintaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi yhteistoimintaneuvotteluiden lopputuloksen esityksen mukaisesti. Asia ei mene kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi, sillä tämä asia kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan.

 

Aiesopimus Sisäsataman ranta-alueelle

Sisäsataman kelluvan terassipaviljongin toteuttamiseen valittu Bluet Oy on edelleen kiinnostunut hankkeesta. Siksi heidän kanssaan tehdään aiesopimus, joka on voimassa 30.5.2020 saakka.

Aiesopimuksen tarkoituksena on sopia Vaasan kaupungin ja Bluetin välisestä yhteistyöstä sekä tarvittavista jatkotoimenpiteistä ja aikatauluista hankkeen toteuttamiseksi. Kaupunki ei osallistu esisuunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin.

 

Katso esityslistat liitteineen ja pöytäkirjat.

Julkaistu: 27.08.2019