Ohita valikko

Tietoa koronaviruksesta

Opiskelija koneella

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Työllisyyden ekosysteemin rakentaminen etenee Vaasassa

Pohjanmaan ELY-keskusalueella (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa) on pitkään ollut maan alhaisin työttömyysaste, mutta koronavirus ja sen aiheuttamat rajoitustoimet ovat nostaneet työttömyyttä ja lomautettujen määrää merkittävästi. Pohjanmaan ELY-keskus on kevään 2020 aikana alkanut rakentaa työllisyyden ekosysteemiä, jonka tavoitteena on saada alueellinen yhteistyömalli työllisyyden kokonaisvaltaiseen hoitoon. Yhteinen verkostomainen toimintamalli palvelee paremmin julkista ja yksityistä sektoria sekä tarjoaa työnhakijalle selkeämmän polun työllistymisen palveluihin.

Uusi palvelumuotoilu yhtenäistää ja yksinkertaistaa palveluja

Työllisyyden ekosysteemin keskeisenä ajatuksena on verkostomainen yhteistyö. Työnhakijalle tarjotaan aktiivisesti eri vaihtoehtoja työn, yrittäjyyden, koulutuksen ja arjen hallinnan palveluita yhdessä eri toimijoiden kanssa. Työllisyyden ekosysteemin toteuttamiseen on valittu neljä kehitettävää palvelupolkua; pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset, nuoret, maahanmuuttajat sekä irtisanotut. Palvelumuotoilun avulla on tarkoitus yhtenäistää ja selkeyttää palveluja työnhakijalla ja huomioida heidän eri tarpeensa. Palvelupoluissa on myös tunnistettu, että työnhakijan tarpeet voivat muuttua työnhaun aikana.

Pitkäaikaistyöttömien kohdalla painotetaan matalan kynnyksen palveluita, työkyvyn, ammattitaidon, osaamisen ja arjen hallinnan kehittämistä. Palvelussa pyritään siihen, että työnhakija ei jää palveluiden tai tukien piiriin pitkäksi aikaan, koska silloin työttömyys helposti pitkittyy. Alueella esimerkiksi palkkatuki kohdistetaan vahvasti yrityksiin.

Nuorten kohdalla keskiössä ovat myös niin arjen hallinta kuin osaamisen kehittäminen. Nuoret ovat osallistettu vahvasti mukaan palveluiden kehittämiseen ja vahvaa verkostotyötä tehdäänkin jo eri viranomaisten kanssa sekä mm. nuorille suunnatussa Ohjaamo-verkostossa.

Maahanmuuttajien työllistymisen ajureina ovat Talent Coastline ekosysteemi ja asettautumis- ja kotouttamispalveluihin keskittyvä Talent Coastline Employment -hanke. Lisäksi Pohjanmaan ELY-keskuksessa ja TE-toimistossa on perustettu kansainvälinen rekrytiimi, joka tekee yhteistyötä alueen yritysten kanssa.

Työuransa murrosvaiheessa olevat on tunnistettu myös omaksi ryhmäksi. Tavoitteena on yhteistyössä alueen yritysten kanssa kehittää työnhakijoiden osaamista ja työllistymistä. Keskeistä on löytää nopeasti yksilöllisiä ratkaisuja henkilöille, joilla on vielä työuraa jäljellä. Pitkän uran ja vahvan osaamisen omaavien työnhakijoiden potentiaali tunnistetaan paremmin elinkeinoelämän hyödynnettäväksi. Lyhyillä, ammattitaitoa kehittävillä koulutuksilla täydennetään puuttuvaa osaamista. Vaihtoehtona pitkän työuran jatkolle voi myös olla yrittäjyys.

Yhteistyöverkosto tukee työnhakijaa

Pohjanmaan ELY-keskus, TE-toimisto ja Vaasan kaupunki ovat kutsuneet alueen kaikki keskeiset toimijat mukaan mm. Pohjanmaan liitto, KELA, Vaasan sairaanhoitopiiri, koulutusorganisaatiot, kehitysyhtiö, yrittäjäjärjestö, Pohjanmaan kauppakamari, 3. sektori, jotta palvelupolkujen rakentaminen on mahdollista. Ekosysteemin toiminnassa tavoitteena on kehittää asiakasryhmien nopeita palvelupolkuja työllistymiseen siten, että asiakasta ei päästetä putoamaan polulta hänen siirtyessään esim. palvelusta tai organisaatiosta toiseen.

– Rakennamme ensisijaisesti digitaalista yhteistoimintamallia. KELA on tärkeä yhteistyökumppanimme, ja heidän osaamistaan ja asiantuntijuuttaan yhteispalvelupisteiden kehittämisessä tullaan hyödyntämään, ylijohtaja Timo Saari Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoo.

– Olen hyvin tyytyväinen, että olemme edenneet verkoston rakentamisessa. Juuri tässä tilanteessa yhteistyö on entistäkin tärkeämpää, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry kommentoi.

Julkaistu: 27.10.2020