Ohita valikko

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Työsuojelurahastosta tukea sisäisten kehittäjien verkoston luomiseen

Julkaistu: 26.9.2022

Työsuojelurahasto on myöntänyt kehittämisavustusta Vaasan kaupungin hankkeelle “Lupa kehittää - ylihyvästä ännu bättre - Vaasan kaupungille työkalut ja toimintamallit jatkuvaan parantamiseen”.

Hankkeen päätavoitteena on lisätä uskallusta kokeilla, toimia itseohjautuvasti, kehittää toimintaa ja edistää yhteistyötä sekä kaupungin sisällä että ulkoisten verkostojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

–  Tavoitteena on myös luoda pysyvä toimintamalli jatkuvaan parantamiseen. Samalla edistetään muutoskyvykkyyttä jatkuvasti muuttuvissa olosuhteissa sekä työhyvinvointia, kertoo konsernihallinnon johtaja Jari Karjalainen.

Hankkeeseen osallistuu konserniohjauksen toimiala (pl. Pohjanmaan pelastuslaitos) sekä kolme pilottitiimiä, jotka ovat Museon yleisötyö, työllistämispalvelut sekä sihteeripalveluiden toisen asteen toimintayksikkö (pl. Vaasan lyseon lukion sihteerit).

Kohti jatkuvaa parantamista

Hankkeessa perustetaan sisäisten kehittäjien verkosto, joka luo yhdessä esihenkilöiden ja johdon kanssa konserniohjaukseen jatkuvan parantamisen toimintamallin tukemaan henkilöstölähtöistä toiminnan kehittämistä. Samalla kehitetään johtamista ja johtamisen rakenteita tukemaan osallistavampaa ja vuorovaikuttavampaa johtamistapaa. Hankkeen jälkeen tavoitteena on laajentaa toimintamalli koko organisaatioon​.

– Hankkeen toteutus tapahtuu useissa työpajoissa. Erilaisten fasilitointi- ja vuorovaikutustaitojen opettelun avulla voidaan ”haastaa” henkilöstöä osallistumaan toiminnan kehittämiseen entistä paremmin. Fasilitoinnin kohteena voi olla vaikkapa yksikön oma kehittämispäivä tai tiimikokous, jossa etsitään ratkaisuvaihtoehtoja johonkin haasteelliseen tilanteeseen, sanoo hankkeen projektipäällikkö Seija Välivainio.

Luvassa valmennusta ja sparrausta

Sisäisille kehittäjille koulutetaan fasilitointi-, vuorovaikutus- ja dialogitaitoja sekä valmennetaan erilaisia jatkuvan parantamisen työkaluja tukemaan kokeilukulttuuria, henkilöstön osallistamista ja sparraamista​ sekä hyvien käytänteiden jakamista. Pilottitiimit saavat lisäksi valmentajan sparraamaan kehittämistä omassa tiimissään.

– Hankkeen päättymisen jälkeen sisäiset kehittäjät osaavat sitouttaa uudet henkilöt hyödyntämään työssään fasilitointi- ja vuorovaikutustaitoja. Jatkuvuutta toimintaan vahvistetaan sisäisten kehittäjien verkoston toiminnan koordinoinnilla, joka vastuutetaan jo ennen hankkeen päättymistä, kertoo Välivainio.

Työpajojen toteutuksesta vastaa päävalmentaja Jonna Jantunen Valmennustrio Oy:stä. Mukana ovat lisäksi valmentajat Valmennustalo Virta Oy:stä sekä Crealifesta.

Työsuojelurahaston logo