Ohita valikko
Kolme naista palaverissa

Artikkelin kategoriat: Uutiset

Uusilla kielitaitovaatimuksilla houkutellaan hakijoita ja kannustetaan kielenoppimiseen

Julkaistu: 19.10.2022

Vaasan kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.10. uudet hallintosääntömuutokset, joiden osana uudistettiin kaupungin henkilöstön kielitaitosäännöt. Uudistuksen tavoitteena on saada lisää hakijoita ja kannustaa henkilöstöä kielenoppimiseen työpaikalla.

Kielitaitovaatimusten uudelleenarviointi nostettiin kaupungin vuonna 2021 valmistuneessa Kieliohjelmassa yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi.

– Kaikki uutta kieliohjelmaa valmistelevaan työryhmään kuuluneet painottivat sitä, että meillä on liian kovat kielitaitovaatimukset, ja sen vuoksi vaikea saada hakijoita, kertoo henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Uudistuksen tavoitteena on, että jatkossa hyviä hakijoita ei rajata liian vaativalla kielitaito- tai todistusvaatimuksella haun ulkopuolelle sekä selkeyttää kielitaitoluokkia, joita arjessa joudutaan muutenkin soveltamaan.

Mallia muista kaupungeista

Konkreettisin muutos aiempaan ohjeeseen on se, että jatkossa tiettyihin tehtäviin on mahdollista asettaa kielitaitovaatimus ”eduksi luettavaksi”. Tällöin ei välttämättä tarvita kielitodistusta. Eduksi luetaan -vaihtoehtoa ei kuitenkaan voida käyttää, mikäli kyseessä on virkatehtävä.

– Eduksi luetaan -vaihtoehto on käytössä muissakin vertailukaupungeissa, missä kielitodistuksen sijasta kielitaitoa voidaan testata esimerkiksi työhaastattelussa, Kruhse-Poutanen avaa.

Hyvää molempien kotimaisten kielten taitoa edellytetään jatkossa ylimmältä johdolta ja vaativia ulkoisia asiakaspalvelutehtäviä tekeviltä. Muissa tehtävissä edellytyksenä on toisen kotimaisen hyvä ja toisen tyydyttävä kielitaito. Myös vieraskielisten työllistymismahdollisuudet huomioidaan uudistuksessa siten, että tietyissä tehtävissä ei ole lainkaan muodollisia kotimaisten kielten kielitaitovaatimuksia.

Periaatteena on, että työtehtävien sisältö ratkaisee vaadittavan kielitaidon tason.

– Haluamme painottaa jo rekrytointivaiheessa, että kaupunki työnantajana kannustaa henkilöstöään kehittämään kielitaitoaan. Erityisesti niissä tehtävissä, joissa meillä on kaksikielisiä asiakkaita, kehitetään kielitaitoa esimerkiksi työnantajan tarjoamissa koulutuksissa. Kaksi- ja monikielisyys on kaupunkimme rikkaus, ja mikä onkaan parempi paikka kielen oppimiseen kuin Vaasa, Kruhse-Poutanen toteaa.